Đã cập nhật Luật sửa đổi về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

12/12/2016 09:33 AM

Ngày 22/11/2016, Quốc hội thông qua Luật số 03/2016/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư 2014. Theo đó, có những điểm mới đáng chú ý sau:

Luật sửa đổi về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Điều kiện kinh doanh

- “Kinh doanh pháo nổ” - được xếp vào ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

- Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nay chỉ còn 243 ngành, nghề (quy định hiện hành là 268 ngành, nghề).

Luật này sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017, trừ quy định về các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sau đây có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017:

- Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.

- Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,594

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn