Chào mừng Ngày Chứng khoán Việt Nam cùng các văn bản quan trọng

28/11/2016 08:43 AM

Nhân Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (ngày 28/11/2016), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin gửi đến quý thành viên danh sách các văn bản quan trọng trong hoạt động Chứng khoán.

Chứng Khoán

Ngoài Luật Chứng khoán 2006, Luật Chứng khoán sửa đổi 2010, Luật Doanh nghiệp 2014; thì những Nghị định và Thông tư sau đây là rất thiết yếu để các tổ chức, cá nhân áp dụng cho hoạt động của mình:

- Đối với các Doanh nghiệp là:

+ Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi;

+ Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi;

+ Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

+ Thông tư 180/2015/TT-BTC hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết;

+ Thông tư 202/2015/TT-BTC hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán;

+ Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;

+ Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

+ Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng,chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

- Đối với các cá nhân, tổ chức kinh doanh chứng khoán là:

+ Nghị định 86/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán;

+ Nghị định 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

+ Thông tư 210/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán;

+ Thông tư 226/2010/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính;

+ Thông tư 203/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán;

+ Thông tư 87/2013/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.

Hy vọng với những văn bản này sẽ giúp quý thành viên thuận tiện hơn trong công việc liên quan đến huy động vốn; chào bán, niêm yết chứng khoán; đầu tư, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp của mình.

Trọng Nhân

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,284

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn