Khuyến khích doanh nghiệp tham gia xây dựng chính sách hải quan

14/03/2016 16:52 PM

Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2016, trong đó nhấn mạnh đến vai trò của doanh nghiệp tham gia xây dựng chính sách pháp luật và giám sát thực thi pháp luật hải quan.

Theo kế hoạch, mục tiêu phát triển quan hệ đối tác Hải quan-doanh nghiệp năm 2016 là cộng đồng doanh nghiệp tham gia xây dựng chính sách pháp luật và giám sát thực thi pháp luật trong lĩnh vực hải quan. Cơ quan Hải quan hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực thi các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hải quan, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh.

Trọng tâm hợp tác năm 2016 của cơ quan Hải quan là các hiệp hội doanh nghiệp, bao gồm các hiệp hội trong và ngoài nước. Trong đó, tập trung vào nhóm Hiệp hội doanh nghiệp chiếm tỷ trọng kim ngạch xuất nhập khẩu lớn, thuộc các ngành nghề mũi nhọn phát triển của đất nước; nhóm công tác Hải quan-doanh nghiệp thuộc Liên minh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF); các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có đóng góp 80% số thu NSNN năm 2015; doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu hoặc gia công hàng xuất khẩu; doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi; doanh nghiệp đủ điều kiện tự chứng nhận xuất xứ.

Các nội dung hợp tác cụ thể gồm xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật hải quan; hỗ trợ thực hiện quy định pháp luật mới về hải quan; giám sát việc thực thi quy định pháp luật hải quan; trang bị kiến thức, kỹ năng phát triển quan hệ đối tác Hải quan-doanh nghiệp.

Việc xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật hải quan năm 2016 sẽ cần doanh nghiệp tham vấn ở các văn bản pháp luật như: Sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan năm 2014; Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính; xây dựng nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu sửa đổi; ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi…

Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện quy định pháp luật mới trong lĩnh vực hải quan như: Báo cáo quyết toán đối với loại hình sản xuất xuất khẩu, gia công; trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi trong hoạt động giám sát hải quan theo Điều 41 Luật Hải quan năm 2014; xác nhận xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu đối với hàng hóa do cá nhân, tổ chức xuất nhập khẩu tự chứng nhận xuất xứ theo Điều 27 Luật Hải quan năm 2014.

Theo Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan (Tổng cục Hải quan), việc triển khai chương trình đối tác chuyên đề là một trong các hình thức hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện quy định pháp luật mới khi thực hiện quan hệ đối tác Hải quan-doanh nghiệp. Trong quý I, chương trình thí điểm đối tác chuyên đề “Báo cáo quyết toán loại hình gia công tại Cục Hải quan Hà Nội” đã được triển khai. Qua đó, cả doanh nghiệp và cơ quan Hải quan đã rút ra những bài học kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết trong thực tiễn khi thực hiện những quy định mới về quản lý loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu.

Trong quý II, III năm 2016, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục phối hợp với hải quan địa phương thực hiện chuyên đề trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi trong hoạt động giám sát hải quan theo Điều 41 Luật Hải quan năm 2014 và chuyên đề xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu đối với hàng hóa do người xuất khẩu, nhập khẩu tự chứng nhận xuất xứ.

Khánh Linh

Theo Báo Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,589

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn