Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Xác định doanh thu tính thuế cho hộ kinh doanh

25/01/2016 14:49 PM

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 195/TCT-TNCN hướng dẫn việc xác định doanh thu tính thuế đối với hộ kinh doanh.

Theo đó, trường hợp cá nhân kinh doanh đã được cơ quan thuế xác định doanh thu và mức thuế khoán ổn định từ đầu năm, 06 tháng cuối năm có sự thay đổi quy mô kinh doanh, qua kiểm tra, xác minh nếu có đủ căn cứ xác định doanh thu thực tế thay đổi so với doanh thu khoán từ 50% trở lên thì cơ quan thuế xác định lại doanh thu khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Để áp dụng tính thuế phù hợp, việc xác định doanh thu thuộc diện không phải nộp thuế phải được tính theo cả năm.

Công văn 195/TCT-TNCN được ban hành vào ngày 18/01/2016.

Diễm My

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,488

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn