Một số lưu ý về Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2015

12/01/2016 11:32 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin lưu ý một số nội dung sau để mọi người thực hiện việc Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2015 một cách thuận lợi và đúng pháp luật.

>> Quy định về mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN 2016
>> Quy định về Thuế thu nhập cá nhân 2016
>> Một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2014
>> Hà Nội: Hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2014

1. Căn cứ pháp lý

Việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2015 sẽ căn cứ vào các văn bản sau:

(i) Luật thuế thu nhập cá nhân 2007

(ii) Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

(iii) Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

(iv) Nghị định 65/2013/NĐ-CP

(v) Nghị định 91/2014/NĐ-CP

(vi) Nghị định 12/2015/NĐ-CP

(vii) Thông tư 111/2013/TT-BTC

(viii) Thông tư 119/2014/TT-BTC

(ix) Thông tư 128/2014/TT-BTC

(x) Thông tư 151/2014/TT-BTC

(xi) Luật quản lý thuế 2006

(xii) Luật quản lý thuế sửa đổi 2012

(xiii) Nghị định 83/2013/NĐ-CP

(xiv) Thông tư 156/2013/TT-BTC

(xv) Thông tư 26/2015/TT-BTC

(xvi) Thông tư 80/2012/TT-BTC

(xvii) Các văn bản hướng dẫn khác của Bộ Tài chính

(xviii) Quyết định 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011

(xix) Công văn 3228/TCT-KK ngày 12/8/2014

(xx) Quyết định 329/QĐ-TCTngày 27/3/2014

(xxi) Các văn bản hướng dẫn khác của Tổng cục Thuế

(xxii) Các văn bản hướng dẫn khác của Cục Thuế

2. Văn bản hướng dẫn việc Quyết toán thuế 2015

Thường thì mỗi năm Tổng cục Thuế hoặc/và Cục Thuế tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương sẽ ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện Quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

3. Tham khảo văn bản

Bạn đọc có thể tham khảo qua Công văn 7850/CT-TNCN ngày 02/3/2015 hướng dẫn quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2014 và cấp mã số thuế cho người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành để thực hiện tốt việc Quyết toán thuế cho năm nay.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 58,163

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn