Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Công bố 167 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

29/12/2015 14:06 PM

Bộ Tài chính vừa có quyết định công bố thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính thay thế/thủ tục hành chính bãi bỏ/thủ tục hành chính giữ nguyên trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, gồm 167 thủ tục hành chính.

Theo đó, có 27 thủ tục hành chính mới; 127 thủ tục hành chính thay thế; 85 thủ tục hành chính được bãi bỏ và 13 thủ tục hành chính giữ nguyên theo các quyết định đã công bố.

Trong 167 thủ tục hành chính có 38 thủ tục cấp Tổng cục, cấp Cục có 24 thủ tục và cấp chi cục có 105 thủ tục được công bố trên cơ sở các thủ tục hành chính được ban hành mới, thay thế, bãi bỏ và giữ nguyên.

Trong đó, 27 thủ tục hành chính mới ban hành (cấp Tổng cục Hải quan có 12 thủ tục; cấp Cục Hải quan có 2 thủ tục; cấp chi cục hải quan có13 thủ tục); 127 thủ tục hành chính thay thế (cấp Tổng cục Hải quan có 20 thủ tục; cấp Cục Hải quan có 17 thủ tục; cấp chi cục hải quan có 90 thủ tục); 85 thủ tục hành chính được bãi bỏ, hủy bỏ (cấp Tổng cục Hải quan có 12 thủ tục; cấp cục hải quan có 10 thủ tục; cấp chi cục hải quan có 63 thủ tục); 13 thủ tục hành chính được giữ nguyên (cấp Tổng cục Hải quan có 6 thủ tục; cấp Cục Hải quan có 5 thủ tục và cấp chi cục hải quan có 2 thủ tục) .

Tổng cục Hải quan cho biết, cuối tháng 11 vừa qua, Bộ Tài chính đã đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét tách “Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm, phế thải; máy móc, thiết bị thuê mượn đặt gia công ở nước ngoài” thành 2 thủ tục và tách “Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất” thành 5 thủ tục.

Đối với “Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm, phế thải; máy móc, thiết bị thuê mượn đặt gia công ở nước ngoài”, Tổng cục Hải quan cho biết, đã chỉnh sửa nội dung thống kê thủ tục hành chính, giữ nguyên 1 thủ tục nhằm không phát sinh nhiều thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo thuận lợi cho tổ chức khi thực hiện thủ tục này.

Đối với “Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất”, Tổng cục Hải quan đã chỉnh sửa và đề nghị thống kê thành 4 thủ tục. Cụ thể: Thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho doanh nghiệp chế xuất; Thủ tục mua bán hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất với doanh nghiệp nội địa; Thủ tục mua bán hàng hóa giữa hai doanh nghiệp chế xuất và Thủ tục đối với phế liệu, phế phẩm của doanh nghiệp chế xuất được phép bán vào thị trường nội địa.

Lan Phương

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,547

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn