Văn bản nổi bật 27/7–02/8: Chính sách mới về Tiền lương–Kế toán–Thuế

03/08/2015 07:44 AM

Sau đây là những văn bản nổi bật trong lĩnh vực Tiền lương – Kế toán – Thuế… vừa được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 27/7 – 02/8/2015):

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1.(24/07/2015)Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2015 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2.(22/07/2015)Nghị định 63/2015/NĐ-CP  quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Đầu tư
1.(28/07/2015) Quyết định 1173/QĐ-TTg  năm 2015 phê duyệt danh mục dự án do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Thương mại
1.(24/07/2015)Thông tư 36/2015/TT-BGTVT về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2.(23/07/2015)Quyết định 1219/QĐ-BTTTT  năm 2015 về Kế hoạch đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tạo đột phá trong nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch và hiệu quả hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Xuất nhập khẩu
1.(28/07/2015) Thông tư 37/2015/TT-BGTVT  quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2.(13/07/2015)Quyết định 2766/QĐ-BNN-CN năm 2015 công bố mã số HS đối với Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1.(28/07/2015)Thông tư 110/2015/TT-BTC  hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2.(17/07/2015)Thông tư 108/2015/TT-BTC  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1610+800 và trạm thu phí tại Km1667+470, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3.(13/07/2015)Quyết định 2766/QĐ-BNN-CN  năm 2015 công bố mã số HS đối với Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1.(27/07/2015) Quyết định 1173/QĐ-KTNN  năm 2015 về Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống mạng Kiểm toán Nhà nước
Lao động - Tiền lương
1.(22/07/2015)Nghị định 63/2015/NĐ-CP  quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Công nghệ thông tin
1.(28/07/2015) Thông tư 110/2015/TT-BTC  hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2.(27/07/2015) Quyết định 1173/QĐ-KTNN  năm 2015 về Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống mạng Kiểm toán Nhà nước
3.(24/07/2015)Quyết định 1168/QĐ-TTg  năm 2015 phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4.(21/07/2015)Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC  hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Tài chính ban hành
Bất động sản
1.(27/07/2015) Chỉ thị 20/CT-TTg  năm 2015 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Bộ máy hành chính
1.(21/07/2015)Quyết định 2571/QĐ-BGDĐT  năm 2015 công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2.(08/07/2015)Thông tư 06/2015/TT-BVHTTDL  quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hoá, nghệ thuật; trình tự, thủ tục cho phép triển khai sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch ban hành
Vi phạm hành chính
1.(27/07/2015) Quyết định 2660/QĐ-BGTVT năm 2015 đính chính Thông tư 10/2015/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Thủ tục Tố tụng
1.(18/07/2015)Nghị định 62/2015/NĐ-CP  hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự
Tài chính nhà nước
1.(22/07/2015)Thông tư 109/2015/TT-BTC  quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất tại cửa kho và chi phí bảo quản hạt giống lúa, hạt giống ngô dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Xây dựng - Đô thị
1.(27/07/2015) Chỉ thị 20/CT-TTg  năm 2015 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Giao thông - Vận tải
1.(28/07/2015) Thông tư 37/2015/TT-BGTVT  quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2.(27/07/2015) Quyết định 2660/QĐ-BGTVT năm 2015 đính chính Thông tư 10/2015/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3.(24/07/2015)Thông tư 34/2015/TT-BGTVT quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4.(24/07/2015)Thông tư 36/2015/TT-BGTVT về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
5.(17/07/2015)Thông tư 108/2015/TT-BTC  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1610+800 và trạm thu phí tại Km1667+470, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6.(17/07/2015)Thông tư 31/2015/TT-BGTVT  quy định về nội dung, quy trình sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt đô thị do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
7.(13/07/2015)Quyết định 2505/QĐ-BGTVT  năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng đầu năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
8.(26/06/2015)Quyết định 2288/QĐ-BGTVT  năm 2015 phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1.(30/07/2015) Quyết định 1191/QĐ-TTg năm 2015 về thành lập Học viện Tòa án do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2.(21/07/2015)Quyết định 2571/QĐ-BGDĐT  năm 2015 công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
3.(16/07/2015)Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2010 đến năm học 2014-2015 và Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2010/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4.(16/07/2015)Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ Công An - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1.(20/07/2015)Thông tư 12/2015/TT-BKHCN  quy định về phân tích an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Thể thao - Y tế
1.(27/07/2015) Thông tư 22/2015/TT-BYT  về hướng dẫn quy trình khảo nghiệm kem xoa xua muỗi do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2.(27/07/2015) Thông tư 21/2015/TT-BYT  về hướng dẫn quy trình khảo nghiệm tấm hóa chất xua, diệt muỗi dùng điện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Quyền dân sự
1.(30/07/2015) Nghị quyết 54/NQ-CP phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ chủ trì xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt năm 2015 do Chính phủ ban hành
Văn hóa - Xã hội
1.(24/07/2015)Quyết định 1168/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2.(23/07/2015)Quyết định 1219/QĐ-BTTTT  năm 2015 về Kế hoạch đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tạo đột phá trong nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch và hiệu quả hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3.(08/07/2015)Thông tư 06/2015/TT-BVHTTDL quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hoá, nghệ thuật; trình tự, thủ tục cho phép triển khai sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch ban hành
Lĩnh vực khác
1.(30/07/2015) Quyết định 1193/QĐ-TTg  năm 2015 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Vườn ươm Công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2.(28/07/2015) Quyết định 1173/QĐ-TTg  năm 2015 phê duyệt danh mục dự án do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3.(27/07/2015) Thông tư 20/2015/TT-BYT  hướng dẫn quy trình khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm diệt muỗi dạng phun hạt thể tích cực nhỏ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4.(22/07/2015)Quyết định 1866/QĐ-BKHCN  năm 2015 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
5.(22/07/2015)Quyết định 1867/QĐ-BKHCN  năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 

 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 23,786

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn