Văn bản nổi bật từ 20 – 26/7: Thông qua Luật biểu tình vào năm 2016

27/07/2015 09:04 AM

Theo Nghị quyết 89/2015/QH13 thì trong năm 2016 Quốc hội sẽ thông qua Luật biểu tình – Đây là một trong những văn bản nổi bật mà THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được trong tuần qua.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1.(21/07/2015) Quyết định 1129/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Phương án thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Thương mại
  
1.(01/07/2015)Thông tư 103/2015/TT-BTC  ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Xuất nhập khẩu
1.(15/07/2015)Quyết định 2796/QĐ-BNN-QLCL  năm 2015 tạm dừng hiệu lực thi hành đối với khoản 2, Điều 16 Thông tư 12/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2.(01/07/2015)Thông tư 103/2015/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1.(22/07/2015) Thông tư 10/2015/TT-NHNN  hướng dẫn thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
2.(21/07/2015) Quyết định 28/2015/QĐ-TTg  về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3.(17/07/2015)Thông tư 09/2015/TT-NHNN  quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Bảo hiểm
1.(02/07/2015)Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BYT-BTC  sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1.(23/07/2015) Quyết định 1161/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lao động - Tiền lương
1.(13/07/2015)Thông tư 24/2015/TT-BLĐTBXH  quy định chi tiết thi hành Khoản 6 Điều 14 Nghị định 87/2014/NĐ-CP về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2.(26/06/2015)Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BNV-BVHTTDL hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch ban hành
Bất động sản
1.(10/07/2015)Quyết định 1819/QĐ-BTNMT  năm 2015 phê duyệt dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016 - 2020 cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Bộ máy hành chính
1.(17/07/2015)Quyết định 2992/QĐ-BYT  năm 2015 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhân lực trong hệ thống khám, chữa bệnh giai đoạn 2015-2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2.(15/07/2015)Quyết định 1831/QĐ-BTNMT năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3.(30/06/2015)Quyết định 1723/QĐ-BTNMT  năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4.(26/06/2015)Quyết định 1670/QĐ-BTNMT  năm 2015 công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
5.(26/06/2015)Nghị quyết 95/2015/QH13  phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao do Quốc hội ban hành
6.(26/06/2015)Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BNV-BVHTTDL hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch ban hành
7.(23/06/2015)Thông tư 05/2015/TT-BVHTTDL bãi bỏ Quyết định 93/2006/QĐ-BVHTT và Điểm 1.2/1/VII Điều 2 Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
8.(09/06/2015)Nghị quyết 89/2015/QH13 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 do Quốc hội ban hành
9.(25/05/2015)Quyết định 741/QĐ-UBND  năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang
10.(19/05/2015)Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch - Bộ Nội vụ ban hành
Trách nhiệm hình sự
1.(26/06/2015)Nghị quyết 96/2015/QH13  tăng cường biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự do Quốc hội ban hành
Thủ tục Tố tụng
1.(14/07/2015)Thông tư 18/2015/TT-BYT  về Quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Tài chính nhà nước
1.(22/07/2015) Thông tư 10/2015/TT-NHNN  hướng dẫn thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Giao thông - Vận tải
1.(14/07/2015)Thông tư 30/2015/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 46/2012/TT-BGTVT quy định đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1.(13/07/2015)Thông tư 24/2015/TT-BLĐTBXH  quy định chi tiết thi hành Khoản 6 Điều 14 Nghị định 87/2014/NĐ-CP về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1.(15/07/2015)Quyết định 1831/QĐ-BTNMT  năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2.(30/06/2015)Quyết định 1723/QĐ-BTNMT  năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3.(26/06/2015)Quyết định 1670/QĐ-BTNMT  năm 2015 công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thể thao - Y tế
1.(17/07/2015)Quyết định 2992/QĐ-BYT  năm 2015 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhân lực trong hệ thống khám, chữa bệnh giai đoạn 2015-2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2.(15/07/2015)Quyết định 2796/QĐ-BNN-QLCL  năm 2015 tạm dừng hiệu lực thi hành đối với khoản 2, Điều 16 Thông tư 12/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3.(14/07/2015)Quyết định 380/QĐ-QLD  năm 2015 về danh mục 31 vắc xin, sinh phẩm y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 28 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
4.(14/07/2015)Thông tư 18/2015/TT-BYT  về Quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5.(08/07/2015)Công văn 12235/QLD-CL năm 2015 về công bố tài liệu dịch GMP cập nhật trên Website do Cục Quản lý Dược ban hành
6.(02/07/2015)Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BYT-BTC  sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành
Văn hóa - Xã hội
1.(21/07/2015) Quyết định 28/2015/QĐ-TTg  về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2.(14/07/2015)Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA  năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Bộ Công an ban hành
3.(06/07/2015)Quyết định 1328/QĐ-CTN  năm 2015 về tặng quà nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2015) do Chủ tịch nước ban hành
4.(23/06/2015)Thông tư 05/2015/TT-BVHTTDL  bãi bỏ Quyết định 93/2006/QĐ-BVHTT và Điểm 1.2/1/VII Điều 2 Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 

 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,523

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn