Cục thuế TP.HCM hướng dẫn một số nội dung mới về tem điện tử

29/05/2021 15:45 PM

Cục thuế TP.HCM có Công văn 4649/CTTPHCM-TTHT ngày 14/5/2021 hướng dẫn một số nội dung mới về tem điện tử.

Ngày 30/3/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá, Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/5/2021;

Cục Thuế TP.HCM thông báo để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất rượu và thuốc lá biết và nghiên cứu thực hiện, trong đó lưu ý một số nội dung như sau:

1/ Mẫu tem và quy định về dán tem điện tử;

2/ Nguyên tắc quản lý và sử dụng tem điện tử; Đăng ký sử dụng tem điện tử; Lập kế hoạch mua tem điện tử; Truyền dữ liệu thông tin của tem điện tử về cơ quan thuế;

3/ Từ ngày 15/5/2021 đến ngày 30/6/2022 các văn bản của Bộ Tài chính sau đây vẫn có hiệu lực thi hành:

- Thông tư 15/2020/TT-BTC ngày 23/3/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu;

- Thông tư 124/2007/TT-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý tem thuốc lá điếu nhập khẩu, tem xì gà nhập khẩu;

- Quyết định 2979/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Quyết định 211/QĐ-BTC ngày 27/01/2010 của Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu tem và quy định in, phát hành, quản lý, sử dụng tem thuốc lá sản xuất trong nước in mã vạch đa chiều;

- Quyết định 211/QĐ-BTC ngày 27/01/2010 của Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu tem và quy định in, phát hành, quản lý, sử dụng tem thuốc lá sản xuất trong nước in mã vạch đa chiều;

- Quyết định 2000/QĐ-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính về việc chuyển giao nhiệm vụ in, phát hành một số loại ấn chỉ thuế cho Tổng cục Hải quan;

- Quyết định 2807/QĐ-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc quy định in, phát hành, quản lý, sử dụng các loại chứng từ thu thuế, thu khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu;

- Quyết định 918/QĐ-BTC ngày 22/4/2011 của Bộ Tài chính về việc thay đổi mẫu tem thuốc lá điếu nhập khẩu;

- Quyết định 1010/QĐ-BTC ngày 15/5/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mẫu tem xì gà và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

4/ Từ ngày 01/7/2022 thực hiện áp dụng tem điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021.

Số tem thuốc lá, tem rượu đã được phát hành, cấp, bán theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nêu trên còn tồn chưa sử dụng đến ngày 30/6/2022 tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu và thuốc lá phải hoàn thành việc hủy tem trước ngày 01/8/2022.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,103

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn