Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Quy định về tiền công tác phí với cán bộ, công chức năm 2018

04/04/2018 15:31 PM

Chị Châu Nguyễn Anh Thư (Email: anhthu75***@gmail.com) có hỏi: “Cho tôi xin danh mục tiền công tác phí dành cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 với ạ! Tôi cảm ơn”.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin được giải đáp như sau:

- Chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ; Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp khi tham gia hoạt động của HĐND được quy định cụ thể tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 của Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017).

- Đồng thời, chứng từ thanh toán công tác phí cũng được đề cập chi tiết tại Điều 10 của Thông tư 40/2017.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 62,409

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn