DN có phải quyết toán thuế TNCN cho nhân viên đã nghỉ việc?

02/03/2018 08:29 AM

Chị Trương Quỳnh Nga (Email: Quynhnga***@gmail.com) thắc mắc: “Công ty tôi sắp quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động. Tuy nhiên, năm 2017 có một nhân viên chỉ làm việc 6 tháng sau đó nghỉ việc vào tháng 08, bây giờ nhân viên đó muốn ủy quyền cho Công ty tôi quyết toán thuế thu nhập cá nhân giùm. Vậy Công ty tôi có phải quyết toán thuế cho nhân viên này không? Tôi cảm ơn!”

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin được giải đáp như sau:

Khoản 3, Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

- Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

- Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.”

Như vậy, theo thông tin chị cung cấp, nhân viên này không còn làm việc tại Công ty chị tại thời điểm quyết toán thuế (nghỉ việc từ tháng 08/2017), vì vậy, nhân viên này không thuộc trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân nêu trên.

Trong trường hợp này, Công ty chị phải cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên này để tự đi quyết toán thuế.

Nếu Công ty chị đã có mẫu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (do cơ quan thuế cấp mẫu) thì cấp chứng từ này cho nhân viên nói trên

Nếu Công ty chị chưa có mẫu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải làm thủ tục đề nghị cơ quan thuế cấp mẫu.

Chị có thể xem chi tiết thủ tục Đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP.

Hải Hà

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 55,656

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn