Đã có hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2017

03/03/2018 09:02 AM

Ngày 05/02/2018, Cục Thuế Hà Nội ban hành Công văn 5749/CT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017 và cấp mã số thuế người phụ thuộc.

Toàn văn hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2017

Tuy đây là văn bản của Cục Thuế Hà Nội song nội dung hướng dẫn áp dụng dựa vào các quy định pháp luật hiện hành có giá trị hiệu lực trên phạm vi toàn quốc nên người thực hiện quyết toán thuế trên toàn quốc có thể tham khảo để thực hiện trong trường hợp địa phương mình chưa có hướng dẫn cụ thể.

Tại Công văn 5749 này, đề cập cụ thể đến các nội dung sau đây:

- Các đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân và các đối tượng không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

- Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

- Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2017 (hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế);

- Kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

- Cấp mã số thuế người phụ thuộc.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 79,198

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn