Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Các khoản chi phí được trừ & không được trừ khi tính thuế TNDN

13/11/2017 09:06 AM

Thời gian gần đây, nhiều thành viên thắc mắc: “Khoản chi phí nào thì được trừ và khoản chi phí nào sẽ không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)?”.
>>HIỆP ĐỊNH CPTPP

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin được giải đáp như sau:

Căn cứ vào Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, Khoản 2 Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì trừ các khoản chi  phí không được trừ (theo danh sách kèm theo bên dưới) thì DN được trừ mọi khoản chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Toàn văn danh sách 37 khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Đồng thời, những khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN phải đáp ứng đủ 03 yêu cầu sau đây:

1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

2. Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

3. Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 61,196

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn