Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Nhận bảo hiểm xã hội một lần hay để hưởng lương hưu sẽ lợi hơn?

21/09/2016 12:00 PM

Anh Vũ Huy Phong (sinh năm 1974) có thắc mắc như sau: “Tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội gần được 19 năm, vậy tôi nên tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu hay nhận bảo hiểm xã hội một lần sẽ có lợi hơn?”.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin được giải đáp như sau:

- Chế độ lương hưu tại Luật bảo hiểm xã hội 2014 là nhằm giúp người lao động bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động. Như vậy, việc tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu sẽ có lợi cho người lao động hơn.

bảo hiểm xã hội một lần

- Sau đây là ví dụ về trường hợp của anh Vũ Huy Phong để anh và mọi người hiểu rõ hơn về vấn đề này:

+ Giả định đến hết năm 2016 anh Vũ Huy Phong đã tham gia bảo hiểm xã hội được 19 năm (từ năm 1998 - 2016), nếu anh quyết định nhận bảo hiểm xã hội một lần (đáp ứng đủ quy định tại Nghị quyết 93/2015/QH13 thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động) thì mức hưởng của anh sẽ như sau:

(16 năm X 1.5 tháng lương) + (3 năm X 2.0 tháng lương) = 30 tháng lương

+ Giả định anh Vũ Huy Phong tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội thêm 01 năm nữa (để đảm bảo điều kiện về số năm tham gia bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu), thì tổng số tiền lương hưu anh được nhận (giả định anh Vũ Huy Phong thọ 73 tuổi - lấy mức tuổi thọ trung bình của Việt Nam) như sau:

13 năm nhận lương hưu X 12 tháng X 0.45 = 70.2 tháng lương

(Lưu ý: Đây là ví dụ về trường hợp anh Vũ Huy Phong chỉ đóng bảo hiểm xã hội 20 năm, nếu anh tham gia bảo hiểm xã hội lâu hơn thì mức hưởng sẽ cao hơn; mặt khác, anh sống càng thọ thì tiền hưởng lương hưu của anh càng cao).

Nội dung nêu trên được căn cứ vào:

- Điều 1 của Nghị quyết 93/2015/QH13 thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động.

- Điều 56 của Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 180,103

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn