INFOGRAPHIC 11/04/2020 14:38 PM

Điều kiện và mức hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

11/04/2020 14:38 PM

Theo Nghị quyết 42/NQ-CP thì điều kiện và mức tiền hỗ trợ đối với người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cụ thể như sau:

Thanh Lợi

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,076

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn