INFOGRAPHIC 04/12/2019 14:50 PM

Infographic: Những trường hợp thay đổi tên được công nhận

04/12/2019 14:50 PM

Căn cứ vào Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

Lưu ý:

- Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

- Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.

Tường Vy – Thế Trãi (Infographic)

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,854

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn