an le

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

Kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn”

Kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn”

Căn cứ Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (có hiệu lực từ ngày 19/07/2013).

Điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

Điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

Căn cứ Nghị định 58/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016).

Điều kiện kinh doanh sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin

Điều kiện kinh doanh sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin

Căn cứ Luật an toàn thông tin mạng 2015 (có hiệu lực từ ngày 19/12/2015), Nghị định 108/2016/NĐ-CP quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng (có hiệu lực từ ngày 16/08/2016).

Điều kiện kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động

Điều kiện kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động

Căn cứ Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (có hiệu lực từ ngày 16/08/2016).

Điều kiện cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động, mạng Internet

Điều kiện cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động, mạng Internet

Căn cứ Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (có hiệu lực từ ngày 19/07/2013).

Điều kiện gia công, tái chế, sửa chữa, làm mới sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho đối tác nước ngoài

Điều kiện gia công, tái chế, sửa chữa, làm mới sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho đối tác nước ngoài

Căn cứ Nghị định 187/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài (có hiệu lực từ ngày 21/11/2013).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Căn cứ Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (có hiệu lực từ ngày 19/07/2013).

Điều kiện kinh doanh trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet

Điều kiện kinh doanh trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet

Căn cứ Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (có hiệu lực từ ngày 19/07/2013).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ mạng xã hội

Điều kiện kinh doanh dịch vụ mạng xã hội

Căn cứ Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (có hiệu lực từ ngày 19/07/2013).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm

Điều kiện kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm

Căn cứ Luật xuất bản 2012 (có hiệu lực từ ngày 08/12/2012), Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xuất bản (có hiệu lực từ ngày 19/02/2014).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ in, trừ in bao bì

Điều kiện kinh doanh dịch vụ in, trừ in bao bì

Căn cứ Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (có hiệu lực từ ngày 16/08/2016).

Điều kiện hoạt động của nhà xuất bản

Điều kiện hoạt động của nhà xuất bản

Căn cứ Luật xuất bản 2012 (có hiệu lực từ ngày 08/12/2012), Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xuất bản (có hiệu lực từ ngày 19/02/2014).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số

Điều kiện kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số

Căn cứ Nghị định 26/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (có hiệu lực từ ngày 27/02/2007), Nghị định 106/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 26/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (có hiệu lực từ ngày 25/11/2011).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính

Căn cứ Luật bưu chính 2010 (có hiệu lực từ ngày 02/7/2010), Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật bưu chính (có hiệu lực từ ngày 22/6/2011).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện

Điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện

Căn cứ Nghị định 88/2016/NĐ-CP về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).

Điều kiện kinh doanh đặt cược

Điều kiện kinh doanh đặt cược

Căn cứ Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016)

Điều kiện kinh doanh casino

Điều kiện kinh doanh casino

Căn cứ Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016)

Điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Căn cứ Nghị định 88/2014/NĐ-CP quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm (Có hiệu lực từ ngày 15/11/2014).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Căn cứ Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).

Điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Căn cứ Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016)

Điều kiện kinh doanh xổ số

Điều kiện kinh doanh xổ số

Căn cứ Nghị định 30/2007/NĐ-CP về việc kinh doanh xổ số (Có hiệu lực từ ngày 30/03/2007) và Nghị định 78/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 30/2007/NĐ-CP về kinh doanh xổ số (Có hiệu lực từ ngày 01/12/2012).

Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục hải quan

Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục hải quan

Căn cứ Luật Hải quan 2014 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2015).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Căn cứ Luật quản lý thuế 2006 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2007).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Căn cứ Luật kế toán 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017).

Điều kiện hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại

Điều kiện hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại

Căn cứ Luật trọng tài thương mại 2010 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2011).

Hành nghề bán đấu giá tài sản

Hành nghề bán đấu giá tài sản

Căn cứ Luật đấu giá tài sản 2016 (Có hiệu lực ngày 01/07/2017).

Điều kiện hành nghề công chứng

Điều kiện hành nghề công chứng

Căn cứ Luật Công chứng 2014 (Có hiệu lực ngày 01/01/2015) và Nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công chứng (Có hiệu lực ngày 01/05/2015).

Điều kiện hành nghề luật sư

Điều kiện hành nghề luật sư

Căn cứ Luật Luật sư 2006 (Có hiệu lực ngày 01/01/2007) và Luật Luật sư sửa đổi 2012 (Có hiệu lực ngày 01/07/2013).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch, đề án, báo cáo tài nguyên nước

Điều kiện kinh doanh dịch vụ điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch, đề án, báo cáo tài nguyên nước

Căn cứ Nghị định 60/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2016).

Điều kiện kinh doanh chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải

Điều kiện kinh doanh chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải

Căn cứ Nghị định 60/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2016).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

Điều kiện kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

Căn cứ Nghị định 127/2014/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (Có hiệu lực từ ngày 15/02/2015).

Điều kiện nhập khẩu phế liệu

Điều kiện nhập khẩu phế liệu

Căn cứ Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu (Có hiệu lực từ ngày 15/06/2015) và Luật bảo vệ môi trường 2014 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2015).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại

Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại

Căn cứ Nghị định 60/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2016) và Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu (Có hiệu lực từ ngày 15/06/2015).

Điều kiện khai thác khoáng sản

Điều kiện khai thác khoáng sản

Căn cứ Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản (Có hiệu lực từ ngày 15/01/2017).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

Điều kiện kinh doanh dịch vụ khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

Căn cứ Nghị định 201/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật tài nguyên nước (Có hiệu lực từ ngày 01/02/2014) và Nghị định 60/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2016).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ xác định giá đất

Điều kiện kinh doanh dịch vụ xác định giá đất

Căn cứ Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2014).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Điều kiện kinh doanh dịch vụ về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2014).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Căn cứ Nghị định 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thú y (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống cây trồng, giống vật nuôi

Điều kiện kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống cây trồng, giống vật nuôi

Căn cứ Nghị định 66/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm định thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016).

Điều kiện kinh doanh giống thủy sản

Điều kiện kinh doanh giống thủy sản

Căn cứ Nghị định 66/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm định thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016).

Điều kiện kinh doanh vàng

Điều kiện kinh doanh vàng

Căn cứ Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (có hiệu lực từ ngày 25/5/2012).

Điều kiện kinh doanh sản phẩm biến đổi gen

Điều kiện kinh doanh sản phẩm biến đổi gen

Căn cứ Nghị định 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen (Có hiệu lực từ ngày 10/08/2010) và Nghị định 108/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen (Có hiệu lực từ ngày 15/01/2012).

Điều kiện kinh doanh thực vật rừng, động vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại

Điều kiện kinh doanh thực vật rừng, động vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại

Căn cứ Nghị định 32/2006/NĐ-CP về việc quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (Có hiệu lực từ ngày 20/04/2006).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật

Căn cứ Nghị định 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thú y (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ xét nghiệm, phẫu thuật động vật

Điều kiện kinh doanh dịch vụ xét nghiệm, phẫu thuật động vật

Căn cứ Nghị định 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thú y (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật

Căn cứ Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2015).

Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

Căn cứ Nghị định 82/2006/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm (có hiệu lực từ ngày 03/09/2006).

Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh và nhập nội từ biển mẫu vật từ tự nhiên quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh và nhập nội từ biển mẫu vật từ tự nhiên quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

Căn cứ Nghị định 82/2006/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm (có hiệu lực từ ngày 03/09/2006).

Điều kiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Điều kiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Căn cứ Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt (có hiệu lực từ ngày 26/3/2013) và Nghị định 80/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016).

Điều kiện nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

Điều kiện nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

Căn cứ Nghị định 82/2006/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm (có hiệu lực từ ngày 03/09/2006) và Nghị định 98/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về nông nghiệp (có hiệu lực từ ngày 15/12/2011).

Các tin đã đưa ngày: từ
Open the calendar
- đến
Open the calendar