an le

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

Căn cứ Nghị định 98/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ

Điều kiện kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ

Căn cứ Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Điều kiện kinh doanh dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Căn cứ Nghị định 90/2016/NÐ-CP quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).

Điều kiện kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng y tế

Điều kiện kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng y tế

Căn cứ Nghị định 91/2016/NÐ-CP về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tiêm chủng

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tiêm chủng

Căn cứ Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng (có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm

Điều kiện kinh doanh dịch vụ xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm

Nghị định 103/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).

Điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Căn cứ Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).

Điều kiện kinh doanh dược

Điều kiện kinh doanh dược

Căn cứ Nghị định 102/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh thuốc (có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ ngân hàng mô

Điều kiện kinh doanh dịch vụ ngân hàng mô

Căn cứ Nghị định 118/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2008/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (có hiệu lực từ ngày 15/09/2016).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2011).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Căn cứ Nghị định 62/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư

Điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư

Căn cứ Luật Nhà ở 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2015).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng

Điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng

Căn cứ Nghị định 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng (có hiệu lực từ ngày 27/05/2016).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch đô thị do tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch đô thị do tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị 2009 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2010), Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng (có hiệu lực từ ngày 05/08/2015).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lập thiết kế quy hoạch xây dựng

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lập thiết kế quy hoạch xây dựng

Căn cứ Luật xây dựng 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Căn cứ Luật xây dựng 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015), Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng (có hiệu lực từ ngày 05/08/2015).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Căn cứ Luật xây dựng 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015), Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng (có hiệu lực từ ngày 05/08/2015).

Điều kiện hoạt động xây dựng của nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện hoạt động xây dựng của nhà đầu tư nước ngoài

Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng (có hiệu lực từ ngày 05/08/2015).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình

Căn cứ Luật xây dựng 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015), Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng (có hiệu lực từ ngày 05/08/2015).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Căn cứ Luật xây dựng 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015), Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng (có hiệu lực từ ngày 05/08/2015).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng

Căn cứ Luật xây dựng 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015), Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng (có hiệu lực từ ngày 05/08/2015).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ khảo sát xây dựng

Điều kiện kinh doanh dịch vụ khảo sát xây dựng

Căn cứ Luật xây dựng 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015), Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng (có hiệu lực từ ngày 05/08/2015).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

Căn cứ Luật xây dựng 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015), Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng (có hiệu lực từ ngày 05/08/2015).

Điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)

Điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)

Căn cứ Nghị định 103/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (có hiệu lực từ ngày 01/01/2010); Nghị định 79/2012/NĐ-CP về Quy định biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu (có hiệu lực từ ngày 01/01/2013).

Điều kiện xuất khẩu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị - xã hội; nhập khẩu hàng hóa văn hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điều kiện xuất khẩu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị - xã hội; nhập khẩu hàng hóa văn hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Nghị định 98/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật di sản văn hóa và Luật di sản văn hóa sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 06/11/2010); Nghị định 01/2012/NĐ-CP sửa đổi, thay thế, hủy bỏ quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (có hiệu lực từ ngày 27/02/2012).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo tàng

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo tàng

Căn cứ Nghị định 98/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật di sản văn hóa và Luật di sản văn hóa sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 06/11/2010); Nghị định 01/2012/NĐ-CP sửa đổi, thay thế, hủy bỏ quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (có hiệu lực từ ngày 27/02/2012).

Điều kiện mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Điều kiện mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Căn cứ Nghị định 98/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật di sản văn hóa và Luật di sản văn hóa sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 06/11/2010); Nghị định 01/2012/NĐ-CP sửa đổi, thay thế, hủy bỏ quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (có hiệu lực từ ngày 27/02/2012).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng

Điều kiện kinh doanh dịch vụ giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng

Căn cứ Luật Quảng cáo 2012 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2013), Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quảng cáo (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú

Căn cứ Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).

Điều kiện kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Điều kiện kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Căn cứ Nghị định 103/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (có hiệu lực từ ngày 01/01/2010); Nghị định 79/2012/NĐ-CP về Quy định biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu (có hiệu lực từ ngày 01/01/2013).

Kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu

Kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu

Căn cứ Nghị định 79/2012/NĐ-CP về Quy định biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu (có hiệu lực từ ngày 01/01/2013); Nghị định 15/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu (có hiệu lực từ ngày 01/05/2016).

Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

Căn cứ Nghị định 106/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành

Căn cứ Luật du lịch 2005 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2006), Nghị định 92/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Du lịch (có hiệu lực từ ngày 14/07/2007), Nghị định 180/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật du lịch (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014)

Điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

Điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

Căn cứ Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ sản xuất, phát hành và phổ biến phim

Điều kiện kinh doanh dịch vụ sản xuất, phát hành và phổ biến phim

Căn cứ Luật Điện ảnh 2006 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2007), Luật điện ảnh sửa đổi 2009 (có hiệu lực từ ngày 01/10/2009), Nghị định 54/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện ảnh 62/2006/QH11 và luật sửa đổi 31/2009/QH12 (có hiệu lực từ ngày 07/07/2010).

Kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn”

Kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn”

Căn cứ Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (có hiệu lực từ ngày 19/07/2013).

Điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

Điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

Căn cứ Nghị định 58/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016).

Điều kiện kinh doanh sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin

Điều kiện kinh doanh sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin

Căn cứ Luật an toàn thông tin mạng 2015 (có hiệu lực từ ngày 19/12/2015), Nghị định 108/2016/NĐ-CP quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng (có hiệu lực từ ngày 16/08/2016).

Điều kiện kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động

Điều kiện kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động

Căn cứ Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (có hiệu lực từ ngày 16/08/2016).

Điều kiện cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động, mạng Internet

Điều kiện cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động, mạng Internet

Căn cứ Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (có hiệu lực từ ngày 19/07/2013).

Điều kiện gia công, tái chế, sửa chữa, làm mới sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho đối tác nước ngoài

Điều kiện gia công, tái chế, sửa chữa, làm mới sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho đối tác nước ngoài

Căn cứ Nghị định 187/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài (có hiệu lực từ ngày 21/11/2013).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Căn cứ Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (có hiệu lực từ ngày 19/07/2013).

Điều kiện kinh doanh trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet

Điều kiện kinh doanh trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet

Căn cứ Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (có hiệu lực từ ngày 19/07/2013).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ mạng xã hội

Điều kiện kinh doanh dịch vụ mạng xã hội

Căn cứ Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (có hiệu lực từ ngày 19/07/2013).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm

Điều kiện kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm

Căn cứ Luật xuất bản 2012 (có hiệu lực từ ngày 08/12/2012), Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xuất bản (có hiệu lực từ ngày 19/02/2014).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ in, trừ in bao bì

Điều kiện kinh doanh dịch vụ in, trừ in bao bì

Căn cứ Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (có hiệu lực từ ngày 16/08/2016).

Điều kiện hoạt động của nhà xuất bản

Điều kiện hoạt động của nhà xuất bản

Căn cứ Luật xuất bản 2012 (có hiệu lực từ ngày 08/12/2012), Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xuất bản (có hiệu lực từ ngày 19/02/2014).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số

Điều kiện kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số

Căn cứ Nghị định 26/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (có hiệu lực từ ngày 27/02/2007), Nghị định 106/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 26/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (có hiệu lực từ ngày 25/11/2011).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính

Căn cứ Luật bưu chính 2010 (có hiệu lực từ ngày 02/7/2010), Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật bưu chính (có hiệu lực từ ngày 22/6/2011).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện

Điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện

Căn cứ Nghị định 88/2016/NĐ-CP về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).

Các tin đã đưa ngày: từ
Open the calendar
- đến
Open the calendar