Luật Luật sư sửa đổi

Luật Luật sư sửa đổi

Theo dự thảo Luật mới được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), có đến 10 nhóm hành vi của Luật sư (LS) bị nghiêm cấm thực hiện, trong đó có cấm tiết lộ thông tin về vụ việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp khách hàng đồng ý…

Kiến nghị “9 điểm” vì sự bình đẳng luật sư “nội“ và “ngoại“

Kiến nghị “9 điểm” vì sự bình đẳng luật sư “nội“ và “ngoại“

Với những kiến nghị cụ thể, chi tiết, các luật sư (LS) là những người trực tiếp bị điều chỉnh bởi Luật LS và có lợi ích sát sườn liên quan đến Luật đã đề xuất các giải pháp cụ thể cho việc tạo lập sân chơi bình đẳng giữa LS nội và ngoại với một kỳ vọng, LS Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội phát triển trong xu thế hội nhập.
Cấm Luật sư nhận thù lao ngoài thỏa thuận

Xem thêm
Cấm Luật sư nhận thù lao ngoài thỏa thuận

Cấm Luật sư nhận thù lao ngoài thỏa thuận

Mặc dù được chỉnh lý và đưa ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần thứ hai sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XII tuy nhiên dự án Luật Luật sư sửa đổi vẫn gây nhiều tranh cãi.

Xem thêm