Nghị quyết 50-NQ/TW

  • Cần luật hóa vấn đề chống chuyển giá trong thu hút FDI 09:39 | 31/08/2019
  • Là khu vực có đóng góp lớn cho phát triển kinh tế-xã hội, song vấn đề chuyển giá trong khu vực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có dấu hiệu ngày càng tăng và diễn biến phức tạp. Các chuyên gia cho rằng, dù có nhiều khó khăn nhưng đấu tranh với chống ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn