Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Nghị định 01/2021/NĐ-CP

  • 07 tình trạng pháp lý của doanh nghiệp 09:24 | 12/01/2021
  • Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đuợc quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 04/01/2021.
  • 04 trường hợp được ủy quyền đăng ký doanh nghiệp 07:33 | 12/01/2021
  • Theo Điều 12 Nghị định 01/2021/NĐ-CP , người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn