IPU

  • Những người đặt nền móng cho sự ra đời của IPU 08:41 | 26/03/2015
  • Từ giữa thế kỷ 19, những người đấu tranh vì hòa bình thuộc nhiều tầng lớp khác nhau ở châu Âu đã có ý tưởng tập hợp các nghị sĩ của tất cả các quốc gia trên thế giới trong một tổ chức nhằm ngăn ngừa chiến tranh, bảo vệ hòa bình và giải quyết các ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn