Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Bảo hiểm xã hội

  • Điều kiện và mức hưởng chế độ ốm đau của NLĐ 09:12 | 28/09/2020
  • Theo Luật Bảo hiểm xã hội , NLĐ khi ốm đau nghỉ việc nếu đủ điều kiện quy định sẽ được hưởng trợ cấp ốm đau. Tuy nhiên, không phải NLĐ nào cũng hưởng giống nhau. NLĐ nên lưu ý để hiểu rõ điều kiện và mức hưởng của mình.
  • Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động mới nhất 11:16 | 20/08/2020
  • Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định 1040/QĐ-BHXH ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN).
  • BHXH Việt Nam đẩy mạnh thanh toán điện tử 15:58 | 21/02/2020
  • Năm 2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam sẽ tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu (CSDL); thúc đẩy thanh toán điện tử và đảm bảo các điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn