Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

APA

  • Áp dụng Thỏa thuận xác định giá tính thuế tại VN 16:07 | 11/01/2014
  • Thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ quan thuế với người nộp thuế về xác định cụ thể các căn cứ tính thuế, phương pháp xác định giá tính thuế hoặc giá tính thuế theo giá thị trường (APA) sẽ được áp dụng từ ngày 05/02/2014.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn