623/NHCS-TDNN

  • Giảm lãi suất cho vay hộ nghèo trên địa bàn huyện nghèo 08:46 | 25/03/2014
  • Theo Ngân hàng Chính sách xã hội, khi vay vốn ngân hàng này để mua giống gia súc, gia cầm, thủy sản hoặc phát triển ngành nghề, hộ nghèo trên các địa bàn huyện nghèo sẽ được vay vốn ưu đãi lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn