App iThong: Tra cứu mức xử phạt giao thông trên điện thoại di động

52/2014/TT-BTC

  • Phí thẩm định dịch vụ quan trắc môi trường 14:25 | 05/05/2014
  • Tổ chức khi nộp hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường phải nộp phí thẩm định theo quy định tại Thông tư 52/2014/TT-BTC.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn