4568/TCHQ-GSQL

  • Hướng dẫn hồ sơ mua phế liệu từ khu chế xuất 16:28 | 09/08/2013
  • Căn cứ theo các ý kiến trao đổi giữa Bộ TNMT và Bộ Tài chính, ngày 8/8 vừa qua, Tổng cục Hải quan đã có Công văn 4568/TCHQ-GSQL hướng dẫn về việc nhập khẩu phế liệu từ khu chế xuất.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn