2500/TB-BHXH

  • Thay đổi hồ sơ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 11:03 | 05/08/2015
  • Từ quý 3/2015, Cơ quan BHXH sẽ tiếp nhận hồ sơ thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu theo mẫu D07-TS (danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT) trong trường hợp doanh nghiệp cùng lúc có nhiều người muốn thay đổi nơi ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn