Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

12/2013/TT-BTP

  • Phải thông cáo báo chí VBPL do Chính phủ ban hành 09:25 | 19/08/2013
  • Chậm nhất là vào ngày 10 hàng tháng, Bộ Tư pháp (Bộ) phải ban hành Thông cáo báo chí (TCBC) đối với văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt văn bản) ban hành vào tháng trước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn