Xây dựng và thông báo Thỏa ước lao động của doanh nghiệp trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Xây dựng và thông báo Thỏa ước lao động của doanh nghiệp

Hình từ Internet

Thỏa ước lao động tập thể (sau đây gọi tắt là Thỏa ước) là thỏa thuận đạt được thông qua thương lượng tập thể và được các bên ký kết bằng văn bản - xem chi tiết tại công việc "Tổ chức thương lượng tập thể".

Trước khi ký kết, dự thảo thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp đã được các bên đàm phán phải được lấy ý kiến của toàn bộ người lao động trong doanh nghiệp tư nhân. Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp chỉ được ký kết khi có trên 50% người lao động của doanh nghiệp biểu quyết tán thành.

Khi Thoả ước được ký kết, doanh nghiệp tư nhân phải công bố cho mọi người lao động của mình được biết.

Quý thành viên có thể tham khảo một số biểu mẫu liên quan sau đây:

1. Văn bản thông báo nội dung Thỏa ước;

2. Quyết định ban hành Thỏa ước;

3. Biên bản lấy ý kiến của tổ chức đại diện người lao động về Thỏa ước;

4. Thỏa ước của doanh nghiệp (Tham khảo mẫu để đồng thời hiểu rõ hơn các nguyên tắc nêu trên);

Ngày có hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể do các bên thỏa thuận và được ghi trong thỏa ước. Trường hợp các bên không thỏa thuận ngày có hiệu lực thì thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực kể từ ngày ký kết.

Thỏa ước có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm. Thời hạn cụ thể do các bên thỏa thuận và ghi trong thỏa ước lao động tập thể. Các bên có quyền thỏa thuận thời hạn khác nhau đối với các nội dung của thỏa ước lao động tập thể.

Thỏa ước lao động tập thể chỉ được sửa đổi, bổ sung theo thỏa thuận tự nguyện của các bên, thông qua thương lượng tập thể. Việc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể được thực hiện như việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Ngoài ra, trong trường hợp quy định của pháp luật thay đổi mà dẫn đến Thỏa ước không còn phù hợp với quy định của pháp luật; thì các bên phải tiến hành sửa đổi, bổ sung Thỏa ước cho phù hợp với quy định của pháp luật. Trong thời gian tiến hành sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể thì quyền lợi của người lao động được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

- Trong thời hạn 90 ngày trước ngày thỏa ước lao động tập thể hết hạn, các bên có thể thương lượng để kéo dài thời hạn của thỏa ước lao động tập thể hoặc ký kết thỏa ước lao động tập thể mới. Trường hợp các bên thỏa thuận kéo dài thời hạn của thỏa ước lao động tập thể thì phải lấy ý kiến theo quy định.

- Khi thỏa ước lao động tập thể hết hạn mà các bên vẫn tiếp tục thương lượng thì thỏa ước lao động tập thể cũ vẫn được tiếp tục thực hiện trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể hết hạn, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

- Tuy quy định rằng cơ quan chịu trách nhiệm tiếp nhận Thỏa ước là cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), nhưng do một số điều kiện, tình hình ở địa phương mà Phòng Lao động - Thương binh và xã Xội mới chính là nơi tiếp nhận. Vậy nên, doanh nghiệp tư nhân cần liên hệ trước với phía Phòng để được hướng dẫn thông tin cụ thể.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,436
Bài viết liên quan: