Xây dựng và thông báo Thỏa ước lao động của doanh nghiệp trong Công ty Cổ Phần

Hình từ Internet

1. Xây dựng và thông báo thỏa ước lao động của công ty cổ phần

Thỏa ước lao động tập thể (sau đây gọi tắt là Thỏa ước) là thỏa thuận đạt được thông qua thương lượng tập thể và được các bên ký kết bằng văn bản - xem chi tiết tại công việc "Tổ chức thương lượng tập thể".

Trước khi ký kết, dự thảo thỏa ước lao động tập thể công ty cổ phần đã được các bên đàm phán phải được lấy ý kiến của toàn bộ người lao động trong công ty. Thỏa ước lao động tập thể của công ty cổ phần chỉ được ký kết khi có trên 50% người lao động của doanh nghiệp biểu quyết tán thành.

Khi Thoả ước được ký kết, công ty cổ phần phải công bố cho mọi người lao động của mình được biết. Ngày có hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể do các bên thỏa thuận và được ghi trong thỏa ước. Trường hợp công ty cổ phần và người lao động không thỏa thuận ngày có hiệu lực thì thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực kể từ ngày ký kết.

Thỏa ước có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm. Thời hạn cụ thể do các bên thỏa thuận và ghi trong thỏa ước lao động tập thể. Các bên có quyền thỏa thuận thời hạn khác nhau đối với các nội dung của thỏa ước lao động tập thể.

Thỏa ước lao động tập thể chỉ được sửa đổi, bổ sung theo thỏa thuận tự nguyện của các bên, thông qua thương lượng tập thể. Việc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể được thực hiện như việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Ngoài ra, trong trường hợp quy định của pháp luật thay đổi mà dẫn đến Thỏa ước không còn phù hợp với quy định của pháp luật; thì các bên phải tiến hành sửa đổi, bổ sung Thỏa ước cho phù hợp với quy định của pháp luật. Trong thời gian tiến hành sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể thì quyền lợi của người lao động được thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Một số lưu ý khi xây dựng, thông báo thỏa ước lao động của công ty cổ phần

- Trong thời hạn 90 ngày trước ngày thỏa ước lao động tập thể hết hạn, các bên có thể thương lượng để kéo dài thời hạn của thỏa ước lao động tập thể hoặc ký kết thỏa ước lao động tập thể mới. Trường hợp các bên thỏa thuận kéo dài thời hạn của thỏa ước lao động tập thể thì phải lấy ý kiến theo quy định.

- Khi thỏa ước lao động tập thể hết hạn mà các bên vẫn tiếp tục thương lượng thì thỏa ước lao động tập thể cũ vẫn được tiếp tục thực hiện trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể hết hạn, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

- Tuy quy định rằng cơ quan chịu trách nhiệm tiếp nhận Thỏa ước là cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), nhưng do một số điều kiện, tình hình ở địa phương mà Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội mới chính là nơi tiếp nhận. Vậy nên, doanh nghiệp cần liên hệ trước với phía Phòng để được hướng dẫn thông tin cụ thể.

Nếu công ty cổ phần không gửi thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan chuyên môn về lao động theo quy định; Không trả chi phí cho việc thương lượng; ký kết; sửa đổi, bổ sung; gửi; công bố thỏa ước lao động tập thể; Cung cấp thông tin không đúng thời hạn theo quy định hoặc cung cấp thông tin sai lệch về: tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh; nội dung khác liên quan trực tiếp đến nội dung thương lượng theo quy định khi đại diện người lao động yêu cầu để tiến hành thương lượng tập thể; hoặc Không công bố thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết cho người lao động biết; thì có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 đến 6.000.000 đồng.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

5,896
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: