Ưu đãi về thuế suất trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

ưu đãi về thuế suất

Hình từ Internet

Theo quy định của pháp luật hiện hành, công ty có hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là từ 32% đến 50%; các doanh nghiệp khác áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%.

Tham khảo chi tiết tại công việc: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong các trường hợp dưới đây, công ty TNHH 2 thành viên trở lên sẽ được hưởng ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với mức ưu đãi và thời gian ưu đãi cụ thể là:

1. Ưu đãi thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm đối với:

1.1. Thu nhập doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới:

1.1.1. Tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP; Khu kinh tế, Khu công nghệ cao kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

1.1.2. Thuộc các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển (Phụ lục I ban hành kèm Quyết định 38/2020/QĐ-TTg ) cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định; …

1.1.3. Thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường như: sản xuất thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường, thiết bị quan trắc và phân tích môi trường; xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; tái chế, tái sử dụng chất thải.

1.1.4. Trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản) đáp ứng một trong hai tiêu chí quy định tại Điều 1 Quyết định 2465/QĐ-BTC năm 2015.

1.1.5. Hoặc sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển (ban hành kèm Nghị định 111/2015/NĐ-CP) đáp ứng một trong các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

1.2. Công ty công nghệ cao, Công ty nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao năm 2008.

1.3. Thu nhập của công ty TNHH 2 thành viên trở lên từ thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và dự án khai thác khoáng sản có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12 nghìn tỷ đồng, sử dụng công nghệ phải được thẩm định theo quy định của Luật Công nghệ cao năm 2008, Luật khoa học và công nghệ năm 2013, thực hiện giải ngân tổng vốn đầu tư đăng ký không quá 05 năm kể từ thời ngày được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

* Trong các trường hợp sau, thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi có thể được kéo dài thêm nhưng không quá 15 năm:

- Thu nhập doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc trường hợp tại mục 1.1.2 và 1.1.3 nêu trên có quy mô lớn và công nghệ cao hoặc mới cần đặc biệt thu hút đầu tư.

- Thu nhập doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong trường hợp tại mục 1.2 nêu trên đáp ứng một trong số các tiêu chí sau:

+ Sản xuất sản phẩm hàng hóa có khả năng cạnh tranh toàn cầu, doanh thu đạt trên 20.000 tỷ đồng/năm chậm nhất sau 5 năm kể từ khi có doanh thu từ dự án đầu tư;

+ Sử dụng thường xuyên bình quân trên 6.000 lao động;

+ Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực hạ tầng kinh tế kỹ thuật, bao gồm: đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước, cầu, đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, cảng sông, sân bay, nhà ga, năng lượng mới, năng lượng sạch, công nghiệp tiết kiệm năng lượng, dự án lọc hóa dầu.

Căn cứ theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thêm thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi nhưng thời gian kéo dài thêm không quá 15 năm.

2. Áp dụng thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập từ:

- Hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường, giám định tư pháp.

- Hoạt động xuất bản của Nhà xuất bản (bao gồm các lĩnh vực xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm).

- Hoạt động báo in (kể cả quảng cáo trên báo in) của cơ quan báo chí.

- Thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng quy định tại Điều 53 Luật Nhà ở năm 2014.

- Trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn kinh tế xã hội khó khăn; Nuôi trồng lâm sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; Sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi; Sản xuất, khai thác và tinh chế muối trừ sản xuất muối quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP; Đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông, thủy sản và thực phẩm, bao gồm cả đầu tư để trực tiếp bảo quản hoặc đầu tư để cho thuê bảo quản nông sản, thủy sản và thực phẩm.

- Hoạt động của hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp không thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trừ thu nhập của hợp tác xã quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP.

3. Áp dụng thuế suất 15%

Đối với thu nhập của công ty trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

4. Ưu đãi 17% trong thời gian 10 năm

Áp dụng đối với thu nhập doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới:

- Tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

- Thuộc các lĩnh vực như: sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; phát triển ngành nghề truyền thống (bao gồm xây dựng và phát triển các ngành nghề truyền thống về sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản thực phẩm, các sản phẩm văn hóa).

5. Ưu đãi 17% trong suốt thời gian hoạt động:

Được áp dụng đối với Quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng hợp tác xã và Tổ chức tài chính vi mô.

Thời gian áp dụng các thuế suất ưu đãi:

- Được tính liên tục từ năm đầu tiên công ty có doanh thu từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế.

- Đối với công ty công nghệ cao, công ty nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tính từ năm được công nhận là công ty công nghệ cao, công ty nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao được tính từ năm được cấp giấy chứng nhận dự án ứng dụng công nghệ cao.

Xem thêm công việc liên quan: "Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế"

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,399
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: