>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế trong Công ty Cổ Phần

ƯU ĐÃI VỀ THỜI GIAN MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

1. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm 03 chế độ; cụ thể như sau:

1.1. Miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo đối với:

- Thu nhập của công ty cổ phần từ thực hiện dự án đầu tư được áp dụng ưu đãi thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm - xem chi tiết tại công việc "Ưu đãi về thuế suất".

- Thu nhập của công ty cổ phần từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 9 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CP).

1.2. Miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 05 năm tiếp theo đối với:

Thu nhập của công ty cổ phần từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 9 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CP).

1.3. Miễn thuế 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo đối với:

- Thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới được áp dụng thuế suất ưu đãi 17% trong thời gian 10 năm - xem chi tiết tại công việc "Ưu đãi về thuế suất".

- Thu nhập của công ty cổ phần từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi).

Địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi nêu trên là các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01/01/2009; trường hợp khu công nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi thì việc xác định ưu đãi thuế đối với khu công nghiệp căn cứ vào vị trí thực tế của dự án đầu tư trên thực địa.

Lưu ý: Để được hưởng các ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tại Mục 1 này, ngoài việc thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế nêu trên thì công ty cổ phần còn phải đáp ứng các điều kiện áp dụng ưu đãi thuế (xem chi tiết tại công việc Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp).

2. Hướng dẫn xác định thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

(i) Thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nêu tại Mục 1 được tính liên tục từ năm đầu tiên công ty cổ phần có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế.

Trường hợp công ty cổ phần không có thu nhập chịu thuế trong 03 năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu.

Ví dụ: Năm 2020, công ty cổ phần A có dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm phần mềm, nếu năm 2020 công ty cổ phần A đã có thu nhập chịu thuế từ dự án sản xuất sản phẩm phần mềm thì thời gian miễn giảm thuế được tính liên tục kể từ năm 2020. Trường hợp dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm phần mềm của công ty cổ phần A phát sinh doanh thu từ năm 2020, đến năm 2022 dự án đầu tư mới của công ty cổ phần A vẫn chưa có thu nhập chịu thuế thì thời gian miễn giảm thuế được tính liên tục kể từ năm 2023 (năm thứ tư tính từ năm dự án mới phát sinh doanh thu).

(ii) Riêng đối với trường hợp công ty cổ phần là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm được cấp Giấy chứng nhận công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

6,913
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: