Thông báo về số lao động làm việc tại doanh nghiệp mới thành lập trong Công ty Cổ Phần

thông báo số lao động

Nguồn từ Internet

Thời hạn thông báo về số lao động làm việc tại Công ty cổ phần

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập, công ty cổ phần có trách nhiệm gửi Thông báo ban đầu về số lao động đang làm việc tại đơn vị (Mẫu số 28 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH) về Trung tâm dịch vụ việc làm nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

4,898
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: