Thành lập hội đồng an toàn, vệ sinh lao động trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hình từ Internet

1. Thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động

Nếu công ty TNHH 2 thành viên trở lên thuộc một trong các trường hợp sau đây thì phải thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động:

- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khai khoáng, sản xuất than cốc, sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất, sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim, thi công công trình xây dựng, đóng và sửa chữa tàu biển, sản xuất, truyền tải và phân phối điện; mà có sử dụng từ 300 người lao động trở lên.

- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoạt động khác với các lĩnh vực, ngành nghề nêu trên mà có sử dụng từ 1000 người lao động trở lên.

- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Các công ty khác nếu thấy cần thiết và đủ điều kiện để hoạt động thì cũng có thể thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động.

2. Nhiệm vụ của hội đồng an toàn, vệ sinh lao động

Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động của công ty TNHH 2 thành viên trở lên có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

- Tư vấn, phối hợp với người sử dụng lao động trong việc xây dựng nội quy, quy trình, kế hoạch và các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh;

- Hàng năm, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc giữa người lao động, người sử dụng lao động nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết và thúc đẩy cải thiện các điều kiện làm việc công bằng, an toàn cho người lao động; nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh;

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh;

- Yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục nếu phát hiện thấy nguy cơ mất an toàn, vệ sinh lao động.

3. Thành phần của Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động

Thành phần của Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

- Đại diện người sử dụng lao động làm Chủ tịch Hội đồng;

- Đại diện của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể người lao động (nếu chưa có tổ chức Công đoàn) làm Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động của công ty TNHH 2 thành viên trở lên là Ủy viên thường trực kiêm Thư ký Hội đồng;

- Người làm công tác y tế của công ty;

- Các thành viên khác có liên quan tùy theo tình hình và đặc thù của công ty.

Thành phần của Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động phải bảo đảm tỷ lệ thành viên nữ tham gia phù hợp với nguyên tắc bình đẳng giới, điều kiện thực tế ở cơ sở sản xuất, kinh doanh.

>>Tham khảo mẫu: Quyết định thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,484