>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Quy định về những trường hợp giảm thuế khác trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

các trường hợp giảm thuế khác trong cty tnhh

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được giảm thuế trong các trường hợp sau đây:

Thứ nhất, công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng từ 10 đến 100 lao động nữ, trong đó số lao động nữ chiếm trên 50% tổng số lao động có mặt thường xuyên hoặc sử dụng thường xuyên trên 100 lao động nữ mà số lao động nữ chiếm trên 30% tổng số lao động có mặt thường xuyên của công ty thì được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tương ứng với số tiền thực chi thêm cho lao động nữ nếu hạch toán riêng được, bao gồm:

- Chi cho công tác đào tạo lại nghề cho lao động nữ trong trường hợp nghề cũ không còn phù hợp phải chuyển đổi sang nghề khác theo quy hoạch phát triển của doanh nghiệp.

Khoản chi này bao gồm: học phí (nếu có) + chênh lệch tiền lương ngạch bậc (đảm bảo 100% lương cho người đi học).

- Chi phí tiền lương và phụ cấp (nếu có) cho giáo viên dạy ở nhà trẻ, mẫu giáo do công ty tổ chức và quản lý.

- Chi phí tổ chức khám sức khỏe thêm trong năm như khám bệnh nghề nghiệp, mãn tính hoặc phụ khoa cho nữ công nhân viên.

- Chi bồi dưỡng cho lao động nữ sau khi sinh con lần thứ nhất hoặc lần thứ hai.

- Phụ cấp làm thêm giờ cho lao động nữ trong trường hợp vì lý do khách quan người lao động nữ không nghỉ sau khi sinh con, nghỉ cho con bú mà ở lại làm việc cho công ty được trả theo chế độ hiện hành; kể cả trường hợp trả lương theo sản phẩm mà lao động nữ vẫn làm việc trong thời gian không nghỉ theo chế độ.

Thứ hai, công ty TNHH 2 thành viên trở lên sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tương ứng với số tiền thực chi thêm cho lao động là người dân tộc thiểu số nếu hạch toán riêng được, bao gồm:

- Chi học phí đi học (nếu có) cộng chênh lệch tiền lương ngạch bậc (đảm bảo 100% lương cho người đi học);

- Chi tiền hỗ trợ về nhà ở, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số trong trường hợp chưa được Nhà nước hỗ trợ theo chế độ quy định.

Thứ ba, công ty thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên phần thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

Lưu ý: Công ty cổ phần thuộc các đối tượng được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nêu trên còn phải đảm bảo đáp ứng điều kiện áp dụng ưu đãi thuế (xem chi tiết tại công việc "Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp").

Ngoài các trường hợp được giảm thuế nêu trên thì công ty TNHH hai thành viên trở lên còn được giảm thuế trong các trường hợp được nêu chi tiết tại công việc Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế.

2,489
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: