Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Lưu hành trang thiết bị y tế

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Doanh nghiệp được phép hoạt động đưa trang thiết bị y tế ra lưu hành trên thị trường khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cụ thể:

1. Đã có số lưu hành còn hạn hoặc đã được cấp phép nhập khẩu, trừ các trường hợp sau:

- Bị thanh lý theo quy định pháp luật.

- Hết hạn sử dụng của sản phẩm.

- Không thể khắc phục được yếu tố lỗi gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định 98/2021/NĐ-CP.

- Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền không cho phép sử dụng.

Xem chi tiết thủ tục tại các công việc:

- Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A.

- Đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

- Đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D là phương tiện đo phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường

Đăng ký cấp nhanh số đăng ký lưu hành đối với thiết bị y tế loại C, D

Hồ sơ cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế khác thuộc loại C,D

Đăng ký cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc trường hợp cấp khẩn cấp

2.  Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa;

Việc ghi nhãn trang thiết bị y tế thực hiện theo quy định của Nghị định 43/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 111/2021/NĐ-CP).

3. Có hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế bằng tiếng Việt;

4. Có thông tin về cơ sở bảo hành, điều kiện và thời gian bảo hành, trừ trường hợp trang thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc có tài liệu chứng minh không có chế độ bảo hành

Lưu ý: Trường hợp thông tin (3), (4) không kèm theo trang thiết bị y tế thì phải cung cấp dưới hình thức thông tin điện tử và phải thể hiện rõ hướng dẫn tra cứu thông tin trên nhãn trang thiết bị y tế.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,948
Công việc tương tự:
Câu hỏi thường gặp:
Câu hỏi thường gặp: