Lập chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hình từ Internet

1. Chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

- Từ ngày 01/7/2022, công ty TNHH 2 thành viên trở lên sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. 

- Công ty tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc của chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (mục 2). Chứng từ điện tử phải được hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của chứng từ đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người sử dụng có thể đọc được bằng phương tiện điện tử.

- Công ty khi sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, công ty không bắt buộc phải đăng ký, thông báo phát hành, chuyển dữ liệu điện tử đến Cơ quan Thuế theo quy định hiện hành tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

- Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế về việc triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử, trong thời gian chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ điện tử, công ty có thể sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo hình thức tự phát hành (là các chứng từ tự in theo Thông tư 37/2010/TT-BTC đã thông báo phát hành trước ngày 01/7/2022) hoặc đối với trường hợp đang còn tồn chứng từ khấu trừ do Cơ quan Thuế cấp thì tiếp tục sử dụng.

2. Nội dung chứng từ điện tử khấu trừ thuế

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên cần đảm bảo các nội dung bắt buộc sau đây trong chứng từ khấu trừ thuế:

- Tên chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu mẫu chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế, số thứ tự chứng từ khấu trừ thuế.

- Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp.

- Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế (nếu người nộp thuế có mã số thuế).

- Quốc tịch (nếu người nộp thuế không thuộc quốc tịch Việt Nam).

- Khoản thu nhập, thời điểm trả thu nhập, tổng thu nhập chịu thuế, số thuế đã khấu trừ; số thu nhập còn được nhận.

- Ngày, tháng, năm lập chứng từ khấu trừ thuế.

- Tên, chữ ký số của công ty trả thu nhập.

Ngoài các nội dung bắt buộc trên, công ty có thể bổ sung thêm các nội dung khác trong chứng từ khấu trừ thuế theo nhu cầu thực tế.

3. Thời điểm lập chứng từ khấu trừ thuế

Tại thời điểm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, công ty công ty TNHH 2 thành viên trở lên khấu trừ thuế thu nhập cá nhân phải lập chứng từ khấu trừ thuế và giao cho người có thu nhập bị khấu trừ thuế.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

3,537
Bài viết liên quan: