Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Kinh doanh quân trang, quân dụng lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư, trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo

Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng cho Quân sự, Công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; bao gồm:

(i) Sản xuất, mua, bán: Quần, áo, mũ quân phục; quân hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, số hiệu của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân;

(ii) Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, vận chuyển, sửa chữa:

+ Súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ được thiết kế cho cá nhân sử dụng bao gồm súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng trung liên và các loại súng khác có tính năng, tác dụng tương tự;

+ Máy kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

+ Thiết bị kiểm tra nồng độ cồn;

+ Thiết bị giám sát điện thoại di động GSM;

+ Các loại thiết bị giám sát điện thoại di động khác.

(iii) Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, vận chuyển, sửa chữa: linh kiện, bộ phận, phụ tùng, trang thiết bị công nghệ chuyên dùng chế tạo ra súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ; máy kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; thiết bị kiểm tra nồng độ cồn; thiết bị giám sát điện thoại di động GSM và các loại thiết bị giám sát điện thoại di động khác.

Do đó, doanh nghiệp kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng Quân sự, Công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (Xem chi tiết nội dung bên dưới).

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp này còn phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh sau đây:

Điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng phục vụ quốc phòng, an ninh;

Điều kiện đầu tư kinh doanh vũ khí quân dụng phục vụ quốc phòng, an ninh;

Điều kiện đầu tư kinh doanh trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh;

Điều kiện đầu tư kinh doanh công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.

Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

1. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

(i) Được đăng ký, cấp phép, thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Lưu ý: 

- Chỉ cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an mới được kinh doanh: Quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng cho Quân sự, Công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng.

- Chỉ cơ sở kinh doanh ngoài Quân đội, Công an được cơ quan có thẩm quyền của Quân đội hoặc Công an theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có văn bản chấp thuận hoặc có hợp đồng theo quy định của pháp luật mới được kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng cho Quân sự, Công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng.

(ii) Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của doanh nghiệp (là những người quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định 96/2016/NĐ-CP) phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Đối với người Việt Nam:

+ Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

+ Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.

+ Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

- Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài: Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.

(iii) Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định (Xem chi tiết tại đây)

(iv) Nếu doanh nghiệp kinh doanh súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ thì phải có Phương án bảo đảm an ninh, trật tự.

2. Thành phần hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự bao gồm:

(i) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của doanh nghiệp (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 56/2023/NĐ-CP);

(ii) Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp.

(iii) Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật;

(iv) Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản sản phẩm, gồm:

- Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy: đối với dự án, công trình thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP;

- Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền trong quản lý về phòng cháy và chữa cháy: đối với các cơ sở kinh doanh không thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục V nhưng thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Lưu ý:

- Cơ sở kinh doanh máy kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; thiết bị kiểm tra nồng độ cồn; thiết bị giám sát điện thoại di động GSM và các thiết bị giám sát điện thoại di động khác thì không cần nộp Văn bản nghiệm thu và Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy nêu trên.

- Đối với cơ sở kinh doanh không có kho chứa nguyên liệu hoặc sản phẩm theo quy định thì phải có hợp đồng thuê kho đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy nêu tại tài liệu (iv).

(v) Văn bản cho phép hoạt đồng của cơ quan quản lý chuyên ngành đối với trường hợp kinh doanh súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ.

Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải nộp kèm các giấy tờ sau:

- Đối với người Việt Nam ở trong nước là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, phải có:

(vi) Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 56/2023/NĐ-CP), trong đó Bản khai lý lịch của những người này nếu đang thuộc biên chế của lực lượng vũ trang thì phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh);

(vii) Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của lực lượng vũ trang);

- Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài:

(vi) Bản khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP);

(vii) Bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam.

3. Nơi nộp hồ sơ: 

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an đối với: kinh doanh súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với:

+ Sản xuất, mua, bán quần, áo, mũ quân phục, quân hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, số hiệu của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

+ Kinh doanh máy, thiết bị (bao gồm cả linh kiện, phụ tùng, trang thiết bị sản xuất): Máy kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; thiết bị giám sát điện thoại di động GSM và các thiết bị giám sát điện thoại di động khác; thiết bị kiểm tra nồng độ cồn.

4. Phương thức nộp hồ sơ:

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Nộp qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (trừ các văn bản, giấy tờ không được phép đăng tải qua hệ thống mạng theo quy định của pháp luật).

Quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP.

Các cơ sở kinh doanh nộp hồ sơ thì không phải nộp các tài liệu (ii), (iv), (vi) và (vii) khi các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin về các tài liệu nêu trên trên môi trường điện tử.

5. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Quần, áo, mũ quân phục; quân hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, số hiệu

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

6. Những việc cần làm sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Cơ sở kinh doanh sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải thực hiện đầy đủ các trách nhiệm quy định tại Điều 25 và Điều 45 Nghị định 96/2016/NĐ-CP, trong đó có một số nội dung quan trọng sau đây:

- Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh, cơ sở kinh doanh phải có Văn bản thông báo kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự gửi cho Công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở hoạt động kinh doanh.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình an ninh, trật tự. Cụ thể như sau:

+ Báo cáo định kỳ hàng quý (hoàn thành trong tuần cuối cùng của quý) tình hình, kết quả thực hiện các quy định về an ninh, trật tự của doanh doanh (theo mẫu ĐK13 ban hành kèm theo Thông tư 42/2017/TT-BCA) gửi cơ quan Công an trực tiếp quản lý.

+ Báo cáo đột xuất các vụ việc hoặc thông tin liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự tại cơ sở kinh doanh gửi cơ quan Công an nơi gần nhất và cơ quan Công an trực tiếp quản lý.

- Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ khi bắt đầu hoạt động, cơ sở kinh doanh có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan Công an có thẩm quyền các tài liệu sau đây:

+ Danh sách những người làm việc trong doanh nghiệp (mẫu ĐK11 ban hành kèm Thông tư 42/2017/TT-BCA);

+ Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 56/2023/NĐ-CP), Bản khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CPcủa người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, trừ người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

+ Thống kê phương tiện phục vụ cho công tác bảo vệ (nếu có);

+ Phương án bảo đảm điều kiện về an ninh, trật tự (trong trường hợp kinh doanh súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ);

- Lập sổ quản lý hoạt động kinh doanh:

+ Sổ quản lý kinh doanh súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ (Mẫu ĐK15 ban hành kèm Thông tư 42/2017/TT-BCA);

+ Sổ quản lý kinh doanh máy kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; thiết bị kiểm tra nồng độ cồn; thiết bị giám sát điện thoại di động (Mẫu ĐK23 ban hành kèm Thông tư 42/2017/TT-BCA);

+ Sổ quản lý kinh doanh quần, áo, mũ quân phục, quân hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, số hiệu của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân (Mẫu ĐK29 ban hành kèm Thông tư 42/2017/TT-BCA).

Lưu ý: Trong không quá 60 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, cơ quan cấp Giấy chứng nhận gửi thông báo về việc hậu kiểm, tiến hành hậu kiểm đối với cơ sở kinh doanh như sau:

- Xác minh lý lịch người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của doanh nghiệp theo mẫu ĐK4a (đối với người Việt Nam ở trong nước) hoặc mẫu ĐK4b (người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài) ban hành kèm theo Thông tư 42/2017/TT-BCA nếu có nghi vấn;

- Kiểm tra trực tiếp các điều kiện về an ninh, trật tự tại cơ sở kinh doanh.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

3,885
Công việc tương tự: