Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Điều kiện để được sản xuất con dấu

Hiện nay, có 03 loại con dấu sau:

- Con dấu có hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Con dấu có hình biểu tượng;

- Con dấu không có hình biểu tượng.

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được phép hoạt động sản xuất các loại con dấu, tuy nhiên:

- Chỉ cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Công an mới được sản xuất con dấu có hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, con dấu có hình Công an hiệu;

- Chỉ cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng mới được sản xuất con dấu có hình Quân hiệu, trừ các cơ sở kinh doanh đã hoạt động trước ngày 01/07/2016.

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

1. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

(i) Được đăng ký, cấp phép, thành lập theo quy định của pháp luật;

(ii) Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của doanh nghiệp

Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự là:

- Người đại diện theo pháp luật, người quản lý cơ sở kinh doanh, chủ cơ sở kinh doanh có tên trong các văn bản quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 96/2016/NĐ-CP;

- Người được những người nêu trên ủy quyền đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Đối với người Việt Nam:

+ Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

+ Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.

+ Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

- Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài: Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.

(iii) Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

2. Thành phần hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự bao gồm:

(i) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của doanh nghiệp (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 56/2023/NĐ-CP);

(ii) Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

(iii) Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

Nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh không có kho chứa nguyên liệu hoặc sản phẩm thì phải nộp các giấy tờ sau:

(iv) Hợp đồng thuê kho;

Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải nộp kèm các giấy tờ sau:

- Đối với người Việt Nam ở trong nước. cụ thể là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của doanh nghiệp, hộ kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự:

(v) Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 56/2023/NĐ-CP). Trường hợp người này nếu đang thuộc biên chế của lực lượng vũ trang thì phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh).

(vi) Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của lực lượng vũ trang);

- Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài:

(v) Bản khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP);

(vi) Bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam.

Lưu ý: Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Đặc biệt, khi các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin về các tài liệu nêu trên trên môi trường điện tử thì:

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự sẽ không phải nộp các tài liệu (ii), (iv), (v) và (vi) nêu trên.

3. Nơi nộp hồ sơ: Doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

4. Phương thức nộp hồ sơ:

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Nộp qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (trừ các văn bản, giấy tờ không được phép đăng tải qua hệ thống mạng theo quy định của pháp luật).

Lưu ý: Quy trình thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP.

5. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; cơ quan Công an phải có văn bản trả lời doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nêu rõ lý do trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

6. Những việc cần làm sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự:

- Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải có Văn bản thông báo đủ điều kiện về an ninh, trật tự kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự gửi cho Công an xã, phường, thị trấn nơi doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động kinh doanh.

- Doanh nghiệp, hộ kinh doanh sản xuất con dấu có trách nhiệm báo cáo cho Công an trực tiếp quản lý định kỳ hàng quý (hoàn thành trong tuần cuối cùng của quý) về tình hình, kết quả thực hiện các quy định về an ninh, trật tự theo mẫu ĐK13 ban hành kèm theo Thông tư 42/2017/TT-BCA.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có trách nhiệm báo cáo đột xuất các vụ việc hoặc thông tin liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự tại cơ sở kinh doanh gửi cơ quan Công an nơi gần nhất và cơ quan Công an trực tiếp quản lý.

- Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ khi bắt đầu hoạt động, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan Công an có thẩm quyền các tài liệu sau đây:

+ Danh sách những người làm việc trong cơ sở kinh doanh (mẫu ĐK11 ban hành kèm theo Thông tư 42/2017/TT-BCA);

Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 56/2023/NĐ-CP), Bản khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP) của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, trừ người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

Bảng thống kê phương tiện phục vụ công tác bảo vệ (nếu có).

- Tổ chức tập huấn về công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho nhân viên bảo vệ và các nhân viên khác có liên quan trong cơ sở kinh doanh theo hướng dẫn của cơ quan Công an có thẩm quyền.

- Niêm yết công khai quy trình tiếp nhận hồ sơ sản xuất con dấu, giá tiền khắc dấu tại doanh nghiệp.

- Bảo quản chặt chẽ và chuyển con dấu cho cơ quan Công an có thẩm quyền để đăng ký theo quy định, không được trực tiếp giao con dấu cho khách hàng, trừ con dấu của doanh nghiệp không thuộc phạm vi quản lý của cơ quan Công an.

- Lập Sổ quản lý hoạt động kinh doanh theo mẫu của Bộ Công an.

Lưu ý: Trong không quá 60 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, cơ quan cấp Giấy chứng nhận gửi thông báo về việc hậu kiểm, tiến hành hậu kiểm đối với doanh nghiệp như sau:

- Kiểm tra về điều kiện đối với người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (chỉ áp dụng đối với trường hợp có nghi vấn).

- Kiểm tra trực tiếp các điều kiện về an ninh, trật tự tại cơ sở kinh doanh.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

5,557
Công việc tương tự:
Bài viết liên quan:
Bài viết liên quan: