Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng phục vụ quốc phòng, an ninh

1. Quân trang, quân dụng

- Quân trang bao gồm:

(1) Quân hiệu, phù hiệu, cấp hiệu và trang phục quy định tại Nghị định 82/2016/NĐ-CP;

(2) Công an hiệu, phù hiệu, cấp hiệu và trang phục quy định tại Nghị định 160/2007/NĐ-CPNghị định 29/2016/NĐ-CP;

(3) Cảnh hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, cảnh phục, lễ phục, cờ hiệu của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam quy định tại Nghị định 61/2019/NĐ-CP;

(4) Trang phục, sao mũ, phù hiệu của dân quân tự vệ quy định tại Nghị định 72/2020/NĐ-CP.

- Quân dụng là trang thiết bị, dụng cụ (trừ vũ khí quân dụng và trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh) được chế tạo, sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế và công năng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định để phục vụ cho các hoạt động thường xuyên, huấn luyện, dã ngoại, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân.

Đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng phục vụ quốc phòng, an ninh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn từ đầu tư, sản xuất đến cung ứng quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang nhân dân.

(Hình từ internet)

2. Điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng phục vụ quốc phòng, an ninh

- Doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được đầu tư kinh doanh quân trang (1), (3), (4) và quân dụng nêu tại Mục 1 khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Hệ thống nhà xưởng, cơ sở sản xuất, kho bảo quản được bố trí riêng biệt;

+ Được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ hoặc lựa chọn qua thủ tục đấu thầu.

- Doanh nghiệp không trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh được đầu tư kinh doanh quân trang (1), (3), (4) và quân dụng nêu tại Mục 1 khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Được thành lập theo quy định của pháp luật; hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; không có vốn đầu tư nước ngoài;

+ Hệ thống nhà xưởng, cơ sở sản xuất, kho bảo quản được bố trí riêng biệt;

+ Được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ hoặc lựa chọn qua thủ tục đấu thầu.

- Cơ sở công nghiệp an ninh được đầu tư kinh doanh quân trang (2), quân dụng phục vụ an ninh nêu tại Mục 1 thực hiện theo quy định tại Nghị định 63/2020/NĐ-CP.

Lưu ý: Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng phục vụ quốc phòng, an ninh phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. 

Xem chi tiết tại bài viết: Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

737
Công việc tương tự:
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp:
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: