>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Khai trị giá hải quan đối với hàng hóa Nhập khẩu trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thủ tục làm giấy khai sinh cho người lớn tuổi để làm CCCD?

Hình từ Internet

Trị giá hải quan hàng nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên trên cơ sở áp dụng Hiệp định chung về thuế quan và thương mại hoặc theo các cam kết quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết.

1. Các trường hợp phải khai trị giá hải quan khi công ty TNHH thực hiện nhập khẩu hàng hóa 

- Hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016.

- Hàng hóa nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu.

- Hàng hóa đủ điều kiện áp dụng phương pháp trị giá giao dịch theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 1 của Thông tư 39/2015/TT-BTC; đồng thời, đã khai đủ thông tin trị giá hải quan trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu của Hệ thống VNACCS và Hệ thống đã tự động tính trị giá hải quan.

- Hàng hóa nhập khẩu không có hợp đồng mua bán hoặc không có hóa đơn thương mại.

2. 06 phương pháp xác định trị giá hải quan

1. Phương pháp trị giá giao dịch;

2. Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt;

3. Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự;

4. Phương pháp trị giá khấu trừ;

5. Phương pháp trị giá tính toán;

6. Phương pháp suy luận.

Tức là, phương pháp trị giá giao dịch là phương pháp đầu tiên công ty TNHH có thể xem xét áp dụng nếu đáp ứng đủ điều kiện. Khi không đủ điều kiện áp dụng phương pháp trị giá giao dịch, công ty TNHH sẽ tuần tự áp dụng các phương pháp còn lại theo thứ tự trên và dừng ngay ở phương pháp nào xác định được trị giá hải quan của lô hàng.

3. Xác định cửa khẩu nhập khẩu đầu tiên

- Đối với phương thức vận tải đường biển, đường hàng không, cửa khẩu nhập đầu tiên là cảng dỡ hàng ghi trên vận đơn.

- Đối với phương thức vận tải đường sắt, cửa khẩu nhập đầu tiên là ga đường sắt liên vận quốc tế ghi trên tờ khai hải quan. 

- Đối với phương thức vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, cửa khẩu nhập đầu tiên là cửa khẩu biên giới nơi hàng hóa nhập khẩu đi vào lãnh thổ Việt Nam ghi trên tờ khai hải quan.

Công ty TNHH tiến hành khai trị giá hải quan cùng với tờ khai nhập khẩu hàng hóa mở trên Hệ thống VNACCS. Trong trường hợp phải áp dụng phương pháp khác với phương pháp trị giá giao dịch, việc tính toán cụ thể trị giá theo từng phương pháp phải thực hiện trên tờ khai trị giá riêng.

- Đối với các lô hàng đủ điều kiện áp dụng phương pháp trị giá giao dịch, công ty TNHH sẽ khai báo: tổng trị giá hoá đơn, tổng hệ số phân bổ trị giá, trị giá hoá đơn của từng dòng hàng, các khoản điều chỉnh, hệ số phân bổ các khoản điều chỉnh. Trên cơ sở đó, hệ thống sẽ tự động phân bổ các khoản điều chỉnh và tự động tính trị giá tính thuế cho từng dòng hàng.

Tuy nhiên, hệ thống sẽ không tự động phân bổ, tính toán trị giá tính thuế đối với những lô hàng đủ điều kiện áp dụng phương pháp trị giá giao dịch, nhưng Giá thực tế thanh toán của lô hàng đó có trên 05 khoản điều chỉnh khác ngoài 02 khoản: Chi phí vận tải hàng hóa tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên (mã là "F") và Chi phí bảo hiểm hàng hóa tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên (mã là “I”); hoặc, trường hợp việc phân bổ các khoản điều chỉnh không theo tỷ lệ trị giá.

Nếu rơi vào các trường hợp này, công ty TNHH thực hiện khai báo, tính toán trị giá tính thuế của từng dòng hàng tại tờ khai trị giá riêng, sau đó điền kết quả vào ô “Trị giá tính thuế” của từng dòng hàng hóa.

4. Trường hợp phải nộp hồ sơ khai hải quan bản giấy, công ty TNHH khai báo trên tờ khai trị giá hải quan tương ứng với phương pháp xác định trị giá được áp dụng:

- Trường hợp được áp dụng phương pháp trị giá giao dịch: Tờ khai HQ/2015-TG1 ban hành kèm theo Thông tư 39/2015/TT-BTC.

- Trường hợp áp dụng phương pháp xác định trị giá hải quan khác: Tờ khai HQ/2015-TG2 ban hành kèm theo Thông tư 39/2015/TT-BTC.

Khi khai trị giá hải quan bằng tờ khai bản giấy, công ty TNHH cần đảm bảo những vấn đề sau đây:

- Khai báo chi tiết trị giá hải quan trên tờ khai trị giá hải quan cho từng mặt hàng tương ứng có trong tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

- Các mặt hàng khai báo trên tờ khai trị giá hải quan phải được đánh số thứ tự liên tục, thống nhất với số thứ tự của mặt hàng đó trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

- Tờ khai trị giá hải quan là bộ phận không tách rời của tờ khai hàng hóa nhập khẩu và được nộp kèm theo tờ khai hàng hóa nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan.

- Tờ khai trị giá hải quan phải lập thành 02 bản, một bản lưu cơ quan hải quan, một bản do công ty TNHH lưu giữ theo hồ sơ hải quan của lô hàng nhập khẩu đó.

Trường hợp đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo, cơ quan hải quan sẽ có thông báo, đề nghị công ty TNHH thực hiện khai bổ sung trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo và giải phóng hàng theo quy định. Nếu công ty TNHH khai bổ sung trong thời hạn nêu trên thì cơ quan hải quan thông quan hàng hóa theo quy định. Ngược lại, nếu quá thời hạn mà công ty TNHH không khai bổ sung thì cơ quan hải quan sẽ thực hiện xác định trị giá, ấn định thuế để thông quan hàng hóa theo quy định. 

Lưu ý:

- Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nước ngoài dùng để xác định trị giá tính thuế là tỷ giá ngoại tệ mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại thời điểm cuối ngày của ngày thứ Năm tuần trước liền kề hoặc là tỷ giá cuối ngày của ngày làm việc liền trước ngày thứ Năm trong trường hợp ngày thứ Năm là ngày lễ, ngày nghỉ. Tỷ giá này được sử dụng để xác định tỷ giá tính thuế cho các tờ khai hải quan đăng ký trong tuần. 

- Đối với các ngoại tệ không được Hội sở chính Vietcombank công bố tỷ giá thì xác định theo tỷ giá tính chéo giữa đồng Việt Nam với một số ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Đối với các ngoại tệ chưa được công bố tỷ giá tính chéo thì xác định theo nguyên tắc tính chéo giữa tỷ giá đô la Mỹ (USD) với đồng Việt Nam và tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ với các ngoại tệ đó do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố là tỷ giá được đưa tin mới nhất trên trang điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,585
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: