Khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

khai thuế chuyển nhượng vốn

Hình từ Internet

Cách kê khai thuế TNDN chuyển nhượng vốn:

Có 3 trường hợp như sau:

1. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp

Được coi là một khoản thu nhập khác, công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thu nhập từ chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn vào tờ khai quyết toán theo năm.

2. Trường hợp bán toàn bộ

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì nộp thuế theo từng lần phát sinh:

- Kê khai theo mẫu 06/TNDN Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng đối với hoạt động bán toàn bộ doanh nghiệp dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản) ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và quyết toán năm tại nơi công ty đóng trụ sở chính.

3. Trường hợp nhà thầu nước ngoài chuyển nhượng vốn

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước khai theo từng lần phát sinh, bao gồm:

o) Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài.

Căn cứ theo Khoản 6 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP:

c) Hồ sơ khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp nơi nhà thầu nước ngoài đầu tư vốn (bao gồm cả trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn khai thay cho nhà thầu nước ngoài và trường hợp tổ chức thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi nhà thầu nước ngoài đầu tư vốn khai thay nếu tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn cũng là nhà thầu nước ngoài).

Hồ sơ khai thuế TNDN chuyển nhượng vốn:

- Mẫu 05/TNDN Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn) ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

- Bản chụp hợp đồng chuyển nhượng.

- Bản chụp quyết định chuẩn y việc chuyển nhượng vốn của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Bản chụp chứng nhận vốn góp;

- Chứng từ gốc của các khoản chi phí.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế: tại cơ quan thuế nơi công ty của tổ chức, cá nhân nước ngoài chuyển nhượng vốn đăng ký nộp thuế.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,309
Câu hỏi thường gặp: