Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Điều kiện để được kinh doanh súng bắn sơn (sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, xuất khẩu...)

Súng bắn sơn là vũ khí thể thao sử dụng khí đẩy hoặc khí nén để đưa đạn (viên nhộng chứa sơn và gelatin) qua nòng súng ra ngoài nhắm vào mục tiêu.

Kinh doanh súng bắn sơn là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Cụ thể, kinh doanh súng bắn sơn bao gồm:

- Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán súng bắn sơn, đạn sử dụng cho súng bắn sơn và phụ kiện của súng bắn sơn;

- Sửa chữa súng bắn sơn;

- Cung ứng dịch vụ sử dụng súng bắn sơn.

Do đó, cơ sở kinh doanh phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự khi kinh doanh súng bắn sơn, trong đó lưu ý: Chỉ cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an mới được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán súng bắn sơn, đạn sử dụng cho súng bắn sơn và phụ kiện của súng bắn sơn; sửa chữa súng bắn sơn.

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Cơ sở kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện sau đât để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự:

Một là; được đăng ký, cấp phép, thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hai là, người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của doanh nghiệp (là những người được quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định 96/2016/NĐ-CP) phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Đối với người Việt Nam:

+ Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

+ Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.

+ Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

- Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài: Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.

Ba là, đủ điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định - Xem chi tiết tại đây.

Bốn là, có Phương án bảo đảm an ninh, trật tự, trong đó phải có các nôi dung cơ bản sau:

Xác định khu vực, địa bàn, mục tiêu cụ thể cần phải tăng cường để bảo đảm an ninh, trật tự;

- Biện pháp thực hiện;

- Lực lượng phục vụ thường xuyên;

- Phương tiện phục vụ;

- Biện pháp tổ chức, chỉ đạo;

- Biện pháp phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng có liên quan ở địa phương mà cơ sở kinh doanh hoạt động;

- Tình huống giả định khi có vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra; công tác huy động lực lượng, phương tiện; biện pháp xử lý.

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

2. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự bao gồm:

(i) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 56/2023/NĐ-CP);

(ii) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

(iii) Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

(iv) Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, gồm:

- Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với dự án, công trình thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP;

- Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền trong quản lý về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh không thuộc Danh mục tại Phụ lục V nhưng thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Đối với cơ sở kinh doanh không có kho chứa nguyên liệu hoặc sản phẩm theo quy định thì phải có hợp đồng thuê kho đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy nêu tại tài liệu (iv) này.

Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải nộp kèm các giấy tờ sau:

- Đối với người Việt Nam ở trong nước là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có:

(v) Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 56/2023/NĐ-CP); trong đó bản khai lý lịch của những người quy định tại điểm này nếu đang thuộc biên chế của lực lượng vũ trang thì phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh).

(vi) Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của lực lượng vũ trang).

- Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài:

(v) Bản khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP);

(vi) Bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam.

3. Nơi nộp hồ sơ: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an, trừ trường hợp kinh doanh cung ứng dịch vụ sử dụng súng bắn sơn thì phải nộp tại Công an cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Phương thức nộp hồ sơ:

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Nộp qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (trừ các văn bản, giấy tờ không được phép đăng tải qua hệ thống mạng theo quy định của pháp luật).

Quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP.

Các cơ sở kinh doanh nộp hồ sơ không phải nộp các tài liệu (ii), (iv), (v) và (vi) nêu tại Mục 2 bên trên khi các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin về các tài liệu nêu trên trên môi trường điện tử.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc; kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3. Những việc cần làm sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự:

Doanh nghiệp kinh doanh súng bắn sơn phải thực hiện đầy đủ các trách nhiệm quy định tại Điều 25 và Điều 27 Nghị định 96/2016/NĐ-CP, trong đó có một số nội dung quan trọng sau:

- Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh, cơ sở kinh doanh phải có văn bản thông báo kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự gửi cho Công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở hoạt động kinh doanh.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất, cụ thể như sau:

+ Báo cáo định kỳ hàng quý (hoàn thành trong tuần cuối cùng của quý) tình hình, kết quả thực hiện các quy định về an ninh, trật tự của doanh doanh (theo mẫu ĐK13 ban hành kèm theo Thông tư 42/2017/TT-BCA) gửi cơ quan Công an trực tiếp quản lý.

+ Báo cáo đột xuất các vụ việc hoặc thông tin liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự tại cơ sở kinh doanh gửi cơ quan Công an nơi gần nhất và cơ quan Công an trực tiếp quản lý.

- Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ khi bắt đầu hoạt động, cơ sở kinh doanh có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan Công an có thẩm quyền các tài liệu sau đây:

+ Danh sách những người làm việc trong cơ sở kinh doanh (mẫu ĐK11 ban hành kèm Thông tư 42/2017/TT-BCA);

+ Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 56/2023/NĐ-CP), Bản khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP) của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, trừ người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

+ Phương án bảo đảm an ninh, trật tự.

Thống kê phương tiện phục vụ cho công tác bảo vệ (nếu có);

+ Sơ đồ khu vực kinh doanh.

- Lập sổ quản lý hoạt động kinh doanh súng bắn sơn (mẫu ĐK15 ban hành kèm Thông tư 42/2017/TT-BCA).

- Ban hành nội quy quy định về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy, nổ, niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc của kho bảo quản, súng bắn sơn.

Lưu ý: Trong không quá 60 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, cơ quan cấp Giấy chứng nhận gửi thông báo về việc hậu kiểm, tiến hành hậu kiểm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ súng bắn sơn như sau:

- Xác minh lý lịch người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh theo mẫu ĐK4a (đối với người Việt Nam ở trong nước) hoặc mẫu ĐK4b (người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài) ban hành kèm theo Thông tư 42/2017/TT-BCA nếu có nghi vấn;

- Kiểm tra trực tiếp các điều kiện về an ninh, trật tự tại cơ sở kinh doanh.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

4,616
Công việc tương tự:
Bài viết liên quan:
Bài viết liên quan: