Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài mở chi nhánh tại Việt Nam

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài được mở chi nhánh kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

Để mở chi nhánh tại Việt Nam, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài phải :

- Đăng ký thành lập chi nhánh tại Việt Nam;

- Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho chi nhánh.

1,518
Công việc tương tự:
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp:
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: