Chuyển đổi thành công ty TNHH MTV trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Có được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân sang công ty cổ phần  không? – Luật Tuệ An

Hình từ Internet

Trường hợp chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên trở lên thành công ty TNHH 1 thành viên, công ty phải nhanh chóng thực hiện đăng ký chuyển đổi công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.

Công ty khi chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

I. Thành phần hồ sơ:

1. Trường hợp chủ sở hữu công ty sau chuyển đổi là cá nhân:

Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (mẫu Phụ lục I-2 ban hành kèm theo Nghị định 122/2020/NĐ-CP);

Điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân là chủ sở hữu;

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ công ty và người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

  • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
  • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (đây có thể là di chúc, văn bản thỏa thuận phân chia di sản của các người thừa kế);

Quyết định của hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty;

- Bản sao hợp lệ Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty;

Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

2. Trường hợp chủ sở hữu công ty sau chuyển đổi là tổ chức:

Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (mẫu Phụ lục I-2 ban hành kèm theo Nghị định 122/2020/NĐ-CP);

Điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức là chủ sở hữu;

- Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của tổ chức là chủ sở hữu công ty;

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của những người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu công ty và người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

  • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
  • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Danh sách những người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức theo mô hình hội đồng thành viên (mẫu Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT) - đã đính kèm Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Văn bản ủy quyền đại diện cho cá nhân của chủ sở hữu là tổ chức;

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (đây có thể là di chúc, văn bản thỏa thuận phân chia di sản của các người thừa kế);

Quyết định của hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty;

- Bản sao hợp lệ Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty;

Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực;

II. Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

III. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khác, trừ trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Ngoài ra, khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải thực hiện thêm một số thủ tục theo quy định của pháp luật. >>Xem chi tiết tại: Những việc cần làm khi thay đổi loại hình doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

3,985
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: