Chấm dứt hợp đồng lao động theo thoả thuận của các bên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Chấm dứt hợp đồng lao động theo thoả thuận của các bên

Hình từ Internet

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, công ty TNHH 2 thành viên trở lên và người lao động có quyền cùng nhau thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là HĐLĐ).

Hiện nay, không có quy định cụ thể về việc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ là như thế nào và phải thực hiện làm sao. Do đó, nếu chủ quan khi thực hiện thỏa thuận sẽ rất dễ dẫn đến tranh chấp không mong muốn.

Ranh giới giữa việc có hành vi thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ và đơn phương chấm dứt HĐLĐ là rất khó phân biệt nếu không tự đảm bảo các giấy tờ, bằng chứng cụ thể.

Chính vì thế, công ty TNHH 2 thành viên trở lên và người lao động cần phải lập thành văn bản thể hiện chi tiết thỏa thuận của đôi bên.

Tham khảo mẫu Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

Khi HĐLĐ chấm dứt, công ty cũng vẫn phải lập văn bản Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động đó như các trường hợp chấm dứt khác.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,680
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: