>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Cấp lại, đổi giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hình từ Internet

1. Trường hợp được cấp lại, đổi giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan

Công ty TNHH 02 thành viên trở lên là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan được cấp lại hoặc đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan trong trường hợp:

- Cấp lại khi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bị mất hoặc rách nát, hư hỏng.

- Đổi khi thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc thông tin về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan, tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

2. Thành phần hồ sơ:

Công ty TNHH 02 thành viên trở lên thuộc các trường hợp nêu trên có nhu cầu xin cấp lại hoặc đổi Giấy chứng nhận thì cần nộp những hồ sơ sau đây:

Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận:

(1) Tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan, bao gồm 1 trong các tờ khai sau:

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm văn học; khoa học; bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; sưu tập dữ liệu; tác phẩm báo chí; tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng;

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với chương trình máy tính;

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc;

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh;

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu;

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với sách giáo khoa, giáo trình;

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc, bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;

- Tờ khai đăng ký quyền liên quan.

Lưu ý: Tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan ký tên hoặc điểm chỉ, trừ trường hợp không có khả năng về thể chất để ký tên hoặc điểm chỉ.

(2) Hai bản sao tác phẩm hoặc hai bản sao cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

(3) Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền.

(4) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan bị rách nát, hư hỏng kèm bản sao tác phẩm, bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã được đóng dấu, ghi số Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

Đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận:

- Các tài liệu số 1, 2, 3 nêu trên;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan kèm bản sao tác phẩm, bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã được đóng dấu, ghi số Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

Nơi nộp hồ sơ: Công ty trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng).

Cách thức nộp hồ sơ: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thời hạn giải quyết:

- Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận: trong thời hạn 07 ngày làm việc.

- Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận: trong thời hạn 12 ngày làm việc.

Trường hợp từ chối cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả) phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,518
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: