Cấp lại, đổi giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hình từ Internet

1. Trường hợp được cấp lại, đổi giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan

Công ty TNHH 02 thành viên trở lên là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan được cấp lại hoặc đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan trong trường hợp:

- Cấp lại khi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bị mất hoặc rách nát;

- Đổi khi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan hoặc thay đổi thông tin về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan, tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

2. Thành phần hồ sơ:

Công ty TNHH 02 thành viên trở lên thuộc các trường hợp nêu trên có nhu cầu xin cấp lại hoặc đổi Giấy chứng nhận thì cần nộp những hồ sơ sau đây:

Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận:

1. Tờ khai đăng ký quyền tác giả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL) hoặc Tờ khai đăng ký quyền liên quan (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL);

2. Hai bản sao tác phẩm hoặc hai bản sao cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

3. Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

Đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận:

-Các tài liệu số 1, 2, 3 nêu trên;

- Tài liệu chứng minh sự thay đổi về quyền tác giả hoặc quyền liên quan và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả hoặc quyền liên quan đã cấp.

Nơi nộp hồ sơ: Công ty trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng).

Cách thức nộp hồ sơ: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thời hạn giải quyết:

- Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận: trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận: trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp từ chối cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả) phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

989
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: