>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải mở sổ thống kê các nội dung cần phải báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Các số liệu thống kê phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật, làm căn cứ theo dõi, phân tích, đưa ra các chính sách, giải pháp đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Định kỳ hàng năm, công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải gửi Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động (Mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH) đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Y tế nơi công ty đặt trụ sở chính.

Các hình thức gửi báo cáo: trực tiếp hoặc bằng fax, bưu điện, thư điện tử.

Thời hạn nộp: Báo cáo này phải được gửi trước ngày 10/01 của năm sau.

Ví dụ: Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động định kỳ cho năm 2023 thì hạn chót nộp là 10/01/2024.

Lưu ý: Trường hợp công ty TNHH 2 thành viên trở lên có hành vi không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,645
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: