Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Tiệm cắt tóc có được mở cửa từ ngày 29/4/2020?

14:32 29/04/20

Các tiệm cắt tóc đã được mở cửa trở lại từ ngày 29/4/2020 chưa?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 19/CT-TTg thì Thủ tướng yêu cầu " Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường...) và các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác theo quyết định hoặc chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương".

Như vậy, tùy theo quyết định hoặc chỉ đạo của các tỉnh, thành dựa trên tình hình địa phương mà sẽ có quyết định về việc mở hay đóng các tiệm cắt tóc. Đơn cử:

- Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Theo  Công văn 1553/UBND-VX (công văn mới nhất ngày 28/4/2020) thì các cơ sở làm đẹp vẫn thuộc danh mục các cơ sở kinh doanh phải đóng cửa cho đến khi có thông báo mới, tuy nhiên lãnh đạo ở Y tế tại Thành phố Hồ chí minh cho biết tiệm cắt tóc không nằm trong danh mục các cơ sở làm đẹp nên vẫn được mở cửa và phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

- Tại Hà Nội: UBND thành phố Hà Nội cho phép mở cửa trở lại các tiệm cắt tóc từ ngày 29/4/2020 theo Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 28/4/2020.

Quý Nguyễn

397