Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Phòng Gym mở lại mùa dịch tại TP.HCM cần đảm bảo các tiêu chí nào?

10:11 30/10/21

Tôi có mở phòng Gym tại Quận 7, mở được 2 tháng thì dịch nên đóng cửa, hiện tại muốn hỏi: Muốn mở lại thì cần đảm bảo các tiêu chí nào? Câu hỏi anh Dũng gửi về.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Căn cứ Mục I Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, câu lạc bộ thể dục thể thao, sân vận động, phòng tập) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 3581/QĐ-BCĐ năm 2021 quy định:

10 tiêu chí đối với mở lại phòng Gym như sau (6 tiêu chí bắt buộc; 4 tiêu chí bổ sung)

A. Nhóm tiêu chí bắt buộc thực hiện

1. Tiêu chí 1 (TC1): Người tham gia tập luyện thể dục thể thao phải đảm bảo có mã QR xanh trên ứng dụng “Y tế HCM” hoặc xuất trình giấy tờ sau: (1) là F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng, (2) Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau khi tiêm); Đối với người tham gia tập luyện dưới 18 tuổi cần có kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 âm tính còn hiệu lực theo quy định:

- 100% người tham gia tập luyện Thể dục thể thao đạt đủ điều kiện              : Đạt;

- Có người tham gia tập luyện Thể dục thể thao không đạt đủ điều kiện        : Không đạt.

2. Tiêu chí 2 (TC2): Người quản lý, nhân viên, hướng dẫn viên, người phục vụ,... phải đảm bảo có mã QR xanh trên ứng dụng “Y tế HCM” hoặc xuất trình giấy tờ sau: (1) là F0 đã khởi bệnh dưới 6 tháng, (2) Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau khi tiêm):

- 100% người lao động đạt đủ điều kiện                                                      : Đạt;

- Có người lao động không đạt đủ điều kiện                                                : Không đạt.

3. Tiêu chí 3 (TC3): Đơn vị phải đăng ký và được cấp mã QR của đơn vị; thu thập thông tin khách hàng, theo dõi, cập nhật hàng ngày đối với các đối tượng đến.

- Có thực hiện                                                                                            : Đạt;

- Không thực hiện                                                                                       : Không đạt.

4. Tiêu chí 4 (TC4): Người tham gia hướng dẫn thể dục thể thao, người tập luyện thể dục thể thao và nhân viên phục vụ phải tuân thủ 5K trong quá trình sinh hoạt, tiếp xúc trực tiếp (trừ trong tập luyện):

- Có thực hiện                                                                                            : Đạt;

- Không thực hiện                                                                                       : Không đạt.

5. Tiêu chí 5 (TC5): Bố trí khu vực đo thân nhiệt tại cửa vào đơn vị, trang bị xịt khuẩn, nước rửa tay thuận tiện bằng nước sạch với xà phòng tại các khu vực tập luyện. Khử khuẩn bề mặt trang thiết bị dụng cụ (bao gồm dụng cụ cá nhân), khử khuẩn không gian tập luyện 2 lần/ngày.

- Có thực hiện                                                                                            : Đạt;

- Không thực hiện                                                                                       : Không đạt.

6. Tiêu chí 6 (TC6): Về quy định khoảng cách, mật độ an toàn, xếp hàng tại khu vực dịch vụ, tập luyện tuân thủ thông điệp 5K và phải đảm bảo một trong các điều kiện sau:

a) Đối với hoạt động thể dục thể thao ngoài trời mật độ tối thiểu là 10m2/người và giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa hai người kế cận.

b) Đối với hoạt động thể dục thể thao trong nhà mật độ tối thiểu là 6m2/người hoặc quy mô tổ chức và giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa hai người kế cận.

- Đảm bảo yêu cầu                                                                                     : Đạt;

- Không đảm bảo yêu cầu                                                                           : Không đạt.

B. Nhóm tiêu chí thực hiện bổ sung

7. Tiêu chí 7 (TC7): về phương án bố trí lối ra vào khu vực hoạt động tập luyện thể dục thể thao. Có sơ đồ hướng dẫn và tổ chức thực hiện lối ra, vào riêng biệt, di chuyển theo hướng một chiều.

- Có sơ đồ hướng dẫn và tổ chức thực hiện                                                : Đạt;

- Không có sơ đồ hoặc không thực hiện                                                      : Không đạt.

8. Tiêu chí 8 (TC8): đơn vị hoạt động thể dục thể thao có thực hiện truyền thông và khuyến cáo các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho người tham gia hướng dẫn thể dục thể thao, người tập luyện thể dục thể thao và nhân viên phục vụ theo khuyến cáo ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền bằng nhiều hình thức phù hợp, đa dạng:

- Có thực hiện                                                                                            : Đạt;

- Không thực hiện                                                                                       : Không đạt.

9. Tiêu chí 9 (TC9): đơn vị phải thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Tổ an toàn COVID-19 tại đơn vị, công khai thông tin liên lạc của cán bộ đầu mối, phụ trách chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị và phối hợp công tác với cơ quan có thẩm quyền.

- Có thực hiện                                                                                            : Đạt;

- Không thực hiện                                                                                       : Không đạt.

10. Tiêu chí 10 (TC10): có kế hoạch/phương án quản lý, điều hành, phối hợp, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị, bố trí tối thiểu 01 phòng/ khu vực cách ly tạm thời. Phải đảm bảo theo quy định của cơ quan y tế; kịch bản khi có ca nghi và nhiễm COVID-19; phương án đóng, mở cửa hoạt động trở lại khi khắc phục xong các biện pháp an toàn phòng, chống dịch. Căn cứ vào thực tế triển khai và kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh kế hoạch/phương án cho phù hợp. Có thông báo cho chính quyền địa phương để tổ chức hậu kiểm.

- Có kế hoạch/phương án và tổ chức thực hiện                                           : Đạt;

- Không có kế hoạch/phương án hoặc không tổ chức thực hiện                  : Không đạt.

Bảo Y

1,691